banner278

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdülüğünce hazırlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan bu düzenleme ile birlikte Dernek Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılabilmesine olanak sağlandı.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı

Yapılan düzenlemeye göre; Dernekler genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını, Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yeterlilik, güvenlik vb. konularda uygunluğu onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapılabilecek. Sisteme giriş elektronik imza, mobil imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanılarak sağlanacak.

YURTDIŞI YARDIMLAR MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE BİLDİRİLECEK

Yurt dışına yapılacak nakdi yardımlar, 100 bin Türk Lirasını veya 10 bin avro veya eşiti dövizi aşması halinde bankalar, diğer finans kuruluşları ve PTT aracılığıyla yapılabilecek. Finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımların finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilmesine olanak sağlandı. Ayrıca yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve görsel materyaller vb kanıtlayıcı belgelerin faaliyet gerçekleştirildikten itibaren 90 gün içinde mülki idare amirliğine verilecek.

Afet veya acil durumlarda yurt dışı yardım bildiriminin, afet veya acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılabilmesine imkan tanındı. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildiriminin tek seferde yapılabilecek. Yurt dışına yapılacak yardımların bildirimler oluşturulan yeni formlar ile gerçekleşecek.

GELİR TAHSİL ETME YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

Derneklerin yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra temsilcilerinin de yetki belgesi olmaksızın gelir tahsil edebilecek. Şehit ve Gazi kelimelerinin izne tabi kelimeler arasına alınmasına yönelik kanun da yapılan değişik yönetmelikte yer aldı.

DERBİS KULLANIMI KOLAYLAŞTIRILDI

Vatandaşların İl Müdürlüklerine gelmeksizin kullanıcı şifresi alabilecek.Dernek Başkanı, yönetim kurulu kararıyla görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere derneğin idari ve mali işlemlerinden sorumlu kişilerine DERBİS şifresi verebilecek.

KAMU GÖREVLİLERİ DERNEKLERİ DENETLEYEBİLECEK

Dernekler Kanununda yapılan değişiklikle kamu görevlilerinin dernek denetiminde görevlendirilebilmesine imkan tanınmıştı. Bu değişiklikle çerçevesinde; sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapanlar hariç olmak üzere eğitim programı sonunda sertifika verilecek kamu görevlileri de denetim yapabilecek.Yine Dernekler Kanununda denetimlerde bilirkişilerin tespit edilmesi, bilirkişilik temel ilkeleri, görevlendirilmesi, raporları ve ücretine yönelik düzenlemeye yer verildi.

SABAH

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021, 22:51
YORUM EKLE