banner278

Arvas müjdeyi verdi: Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kuruldu!

Kentin mevcut potansiyeline uygun ve gelişimin önünü açacak kurum ve kuruluşların kurulmasının büyük önem kazandığı bir süreçte AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın ciddi bir mücadele verdiği bir kurum daha Van’a kazandırıldı. Bir tarım ve hayvancılık kenti olan ve son dönemlerde bu anlamdaki girişimlerin arttığı kent için uzunca bir süredir uğraşı verilen Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü için onay çıktı. Arvas, o enstitünün kuruluşunu yaptığı bir açıklama ile müjdeledi.

Arvas müjdeyi verdi: Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kuruldu!

ŞEHRİVAN HABERVekillik süresi boyunca önemli sorun ve sıkıntıların çözümünde rol oynayan, tıkanıp kalan yatırımlarda ön açan ve yeni birçok yatırımın öncüsü olan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas kentin tarımına yön verecek önemli yatırımlardan birisinin daha müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde Van Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi’nin haberini Vanlılar ile paylaşan Milletvekili Arvas’tan bu kez Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müjdesi geldi. Arvas, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile birlikte takip ettikleri Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü kurulmasına ilişkin teklifin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun değerlendirildiğini açıkladı.

ARVAS: TARIMSAL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI BİR ZORUNLULUK

Kenti yakından ilgilendiren o kuruluş ile ilgili açıklamalarda bulunan Arvas; “Dünya ekonomisindeki gelişmelere ve gittikçe artan rekabet hızına bağlı olarak son yıllarda tarımsal teknoloji ve yenilikler konusuna ilgi daha da artmaktadır. Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan tarım sektöründe de verimliliğin artırılmasında araştırma kurumlarının rolü büyüktür. Tarımda gelişmiş ülkeler incelendiğinde, bunu tarımsal konulardaki bilimsel araştırmalardan elde ettikleri teknolojilerin üretimde kullanılması sonucu gerçekleştirdikleri görülmektedir. Ar-Ge çalışmalarında geliştirilen yeni teknolojiler üretimde artışa, ekonomide büyümeye ve sosyal yapıda değişmelere yol açmaktadır. Bu durum yeni toplumsal ihtiyaçların ve yeni araştırma konularının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tarımsal araştırmaların sürdürülebilir şekilde planlanması bir zorunluluktur.”

ARVAS: BÖLGENİN POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE BÜYÜK BİR ADIMDIR

“Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tarımsal araştırma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki tarımsal araştırma sistemi, TAGEM tarafından gerçekleştirilen uygulamalı araştırmalar, proje değerlendirme ve kabul süreçleri ile katma değere dönüşmektedir.  Van gölü ve Zap havzalarında buluna Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerini kapsayacak şekilde planlanan Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, bölgenin potansiyelinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi yönünde çok büyük bir adımdır.”

VAN’IN SAHİP OLDUĞU ZENGİNLİKLER ARTIK DAHA ETKİN VE VERİMLİ KULLANILACAK

“Sahip olduğumuz hayvan varlığı, geniş çayır ve meralarımız ile birlikte bölgenin tarımsal faaliyetleri artık daha etkin ve verimli kullanılacaktır. Bölge insanımızın binlerce yıldır, coğrafi etkenler ile, yöreye uygun kendi kültürüne entegre olmuş şekilde yaptığı küçükbaş yetiştiriciliği geleneksel bir eko sistem haline dönüşmüştür. Söz konusu bölge 2,5 milyon dekar mera varlığına sahiptir. Aynı zamanda ülkemizin küçükbaş hayvan varlığının %11’i bu bölgeden karşılanmaktadır. Tarımsal araştırma Enstitüsü, Van’ın ve çevre illerin sahip olduğu, Van gölü ve Zap havzasındaki zenginliği arttıracak, bölge insanı için ekonomik değere dönüştürecek yönlendirici ve stratejim bir kurumsal güç olacaktır.”

BU BÖLGE İÇİN BU MÜDÜRLÜK ŞARTTI!

Kentin tarımla ilgili verilerinin irdelenmesi ve ilgili çalışmaların yapılmasında bu müdürlüğün etkili olduğuna vurgu yapan Arvas: “1990 yılı verilerine göre 6,6 milyon olan küçükbaş hayvan varlığı 2019 yılında 5,1 milyona kadar düşmüştür. Yüzde 23 oranında azalan bölgedeki küçük baş hayvan varlığı eski seviyeye çıkarmak ancak doğru strateji ile mümkündür. Bu stratejileri bilimsel verilerle araştıracak geliştirecek kurumda Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüdür.”

HAYVANCILIKLA İLGİLİ SORUNLAR İRDELENECEK

“Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerini kapsayan TRB2 Bölgesi’nde 2019 yılı itibariyle tarımsal üretim yaklaşık 12,7 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Bu üretim değerinin de yüzde 84’ü hayvansal üretim değerine aittir. Bu oranlarda bölgenin tarımsal yapısı içinde hayvancılığın önemini göstermektedir. TRB2 Bölgesi’nin tarımsal üretimde rekabet gücünün düşük olmasının en önemli nedeni, genelde tarımsal üretimde verim değerinin düşük olmasıdır. Bölge’nin toplam tarımsal üretimi içinde, canlı hayvan ve hayvansal üretim değeri payının yüzde 84 olması, hayvancılıkta verim yetersizliğinin özellikle ele alınması gereken bir konu olduğunu göstermektedir.”

KÜÇÜK BAŞ HAYVANCILIK AYRI BİR BİRİM OLARAK TAKİP EDİLECEK

“Hayvancılıkta ıslah, verim artışını sağlayan önemli bir husustur. Ancak ıslah çalışmaları, uzun dönemli ve bilimsel araştırma yönü ağır basan süreçlerdir. Bölge, özellikle küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir genetik zenginliğe sahiptir. Norduz koyunu ve keçisi, Hamdani koyunu gibi bölgeye özgü genetik çeşitlilik yapılacak ıslah çalışmaları için önemli bir kaynaktır. Bilindiği gibi Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarım sektöründe pazar talepleri doğrultusunda ıslah, verim ve kaliteyi geliştirmek için büyük bir öneme sahiptir. 
Bölgemiz için ekonomik ve sosyal açında büyük önem arz eden tarımın daha ileriye taşınması için Tarımsal araştırma Enstitüsü bünyesinde Küçükbaş Hayvancılık ile ilgili birimde kurulacaktır.”

BU MÜDÜRLÜK VAN’I SEKTÖRDE CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEK

Arvas yeni müdürlük ile ilgili olarak ayrıca şu ifadelere yer vererek sözlerini tamamladı: “Ülkemiz ve bölgemizin ihtiyacı olan gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, tarımsal zenginliğimizi sürdürülebilir sağlamak, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, üreticilerimizin yaşam standardını yükseltmek amacıyla katma değer sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak amacıyla kuruluş çalışmaları devam eden Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Van’ı bölgesinde lider yapacak, bölgeyi tarım ve hayvancılıkta cazibe merkezi haline dönüştürecektir.”

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 15:26
YORUM EKLE