banner290

DSİ Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Van’da taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 8 personel alımı yapacak. DSİ 17. Bölge Müdürlüğü sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere İşte 1 teknisyen, 6 usta, 1 operatör olmak üzere 8 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte başvuru şartları ve detaylar…

DSİ Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 24 Ekim- 29 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, DSİ işçi alımı kadro dağılımı şöyle;

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022, 14:33
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - 1 ay Önce

İş ihtiyacımız var

Mehmet carus
Mehmet carus - 1 ay Önce

İşe ihtiyacım var

Mehmet carus
Mehmet carus - 1 ay Önce

İşe ihtiyacım var

İbrahim Halil Tulmaç
İbrahim Halil Tulmaç - 1 ay Önce

İbrahim Halil Tulmaç
İbrahim Halil Tulmaç - 1 ay Önce

Ekskavatör operatörüyüm işe ihtiyacım var teşekkürler

Mahmut Beyaztaş
Mahmut Beyaztaş - 1 ay Önce

Nasip

Efkan göve
Efkan göve - 3 hafta Önce

Ben Van gevaş DSİ piknik alanında işletmeyi yapmak istiyorum Mani ve manevi dorumum iyi deyil yardımcı olursanız çok sevinirim

Efkan göve
Efkan göve - 3 hafta Önce

Ben Van gevaş DSİ piknik alanında işletmeyi yapmak istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim