banner211

Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni kararlar!

Van Valiliği'nin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.05.2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararları şöyledir...

Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni kararlar!

İlimiz sınırları içerisinde; 

  1. Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır.
  2. Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e başvuru sistemi üzerinden alınacaktır.
  3. Manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesi, e başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecektir.
  4. Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacaktır.
  5. Kolluk görevlilerince yapılacak kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

YORUM EKLE