banner211

TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nde çalışan bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Söz konusu personelin cuma gününden bu yana işe gitmediği öğrenildi.

TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme kapsamında TBMM'de de vekiller 2 Haziran'dan itibaren çalışmaya başlarken Meclis Genel Sekreterliği'nde görevli bir personelde koronavirüs tespit edildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ORTAYA ÇIKTI

Personele geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından söz konusu personelin geçtiğimiz cuma gününden bu yana işe gitmediği öğrenildi.

GENEL SEKRETERLİK KARANTİNADA DEĞİL

Bununla birlikte olası bulaş riskini ortadan kaldırmak için Meclis Genel Sekreterliği'nde personel değişimi yapıldı. Ancak TBMM verilen bilgiye göre Genel Sekterlik karantinaya alınmadı.

TBMM GENEL SEKTERLİĞİ'NİN GÖREVLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekterliği Teşkilatı Kanunu'na göre genel sekterliğin görevi ve yürütülen işler şunlar:

a) Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin ifasında; Başkanlık Divanına, komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine her türlü idari desteği sağlamak.

b) Komisyonlarda görevli uzmanlar marifetiyle; kanun tasarı ve tekliflerini komisyonlara takdim etmek, komisyon raporlarını hazırlamak, talep halinde milletvekillerince verilen prensipler çerçevesinde kanun teklifi taslaklarını hazırlamak.

c) Tutanak ve basım hizmetleri ile doküman ve bilgi sağlama hizmetlerini yapmak.

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi tesislerini her an hizmete hazır bulundurmak, bakım ve onarımlarını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının vereceği genel direktifler çerçevesinde güvenlikle ilgili faaliyetleri düzenlemek ve koordine etmek.

e) Milletvekillerini ve Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarında görevli personelin; personel, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Sayıştayın bütçe ve mali işlemlerini düzenlemek ve yürütmek.

g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

h) Türkiye Büyük Millet Meclisinin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek.

i) Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde bulunan milli saray, köşk, kasır ve müştemilatının bakım, onarım ve muhafazası ile ilgili hizmetleri yapmak.

j) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen yasama ile ilgili olan görevlerinin yerine getirilmesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile koordinasyonda bulunmak.

k) Verilecek diğer görev ve hizmetleri yapmak.

SON DAKİKA

YORUM EKLE