banner272

Van Kent Müzesi projesi hayata geçiyor

Van Kent Müzesi projesi hayata geçiyorVan Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan “Van Kent Müzesi” projesi kapsamında kültürel mirasın korunması yoluyla geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurulması sağlanarak sosyal anlamda toplumsal bütünleşmeye, dayanışmaya, ayrıca, ülke ve dünya örneklerinde olduğu gibi yerli ve yabancı turistlere sunulacak hizmetler bakımından ekonomik bir değere dönüştürülmek suretiyle kentin ve bölgenin tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve dolayısıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Eski Endüstri Meslek Lisesi binasının “Van Kent Müzesi” olarak tamir, tanzim ve tefrişi yapılacaktır.Nüfusu bir milyonu aşan Van ili, 7 bin yıllık tarihi geçmişi ile çeşitli uygarlıkların izlerini bağrında taşıyan kadim bir kenttir. Tarihi, kültürel zenginlikleriyle hinterlandında etkileşim, çekim merkezi olan Van’ın korunamayan kültürel kimliğine ait birçok eser mekansal yoksunluktan dolayı sergilenememektedir. Ve maalesef kent kültürü bu gibi sebeplerden dolayı yozlaşmaya, hatta kaybolmaya yüz tutmaktadır.Van Kent Müzesi Projesi, Van’ın sözlü ve yazılı kültürüne, tarihine ve hızla kaybolmaya yüz tutan hafızasına katkı yapma amacını taşımaktadır. Van’ın kültürünü kapsayan yazılı, sözlü ve toplumsal gündelik yaşama dair kültürel değerler burada bir araya toplanarak yeniden hayat bulacaktır. Van Kent Müzesi, Van’ın yaşayan hafızası, iletişim ve eğitim merkezi olacak, kentlilik bilincinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Cumhuriyet döneminden günümüze kadar ayakta kalabilen iki tarihi yapıdan biri olan İpekyolu ilçesindeki Eski Endüstri Meslek Lisesine ait tarih yapı korunarak ve işlevsel hale getirilerek Van kültürüne kazandırılacaktır. Böylece, kentin tarihi hafızası, geçmişe ait kültürel ve sanatsal değerlerin yeni kuşaklara tanıtılması ve geçmiş ile gelecek nesiller arasında bir köprünün kurulması sağlanacaktır.Projenin toplam bütçesi 7.500.000 TL olup 4.500.000 TL’si güdümlü proje desteği kapsamında Ajans tarafından karşılanacaktır. Projeden tüm Van halkı ve ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler faydalanacaktır. Projenin geçmişten günümüze Van kültürel yaşamına ait mekanlar oluşturması, Van’a gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlaması, yerli ve yabancı turistlere sunulacak hizmetlerin kalitesini artırması ve kentin ve bölgenin tanıtımına katkı sağlanması beklenmektedir.

YORUM EKLE

banner269

banner260