Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye’de ve Dünyadaki en iyi üniversiteler arasına girmeyi başardı. 2023 “UI Green Metric Dünya Üniversite Sıralaması” listesinde dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen Green Metric endeksine göre; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dünyada 446. Türkiyede ise 39. sırada yer aldı.

Çevre bilinci konusunda küresel bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI Green Metric; kampüs yerleşimi ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım, eğitim ve araştırma olmak üzere üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmalarını altı kritere göre değerlendirmektedir. Bu kapsamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; bu başlıklar altında üniversitelerin değerlendirildiği yıllık UI Green Metric sıralamasında Zeve Kampüsü ile yine sıralamada yer alarak bir başarıya daha imza attı.

 EN ÇEVRECİ ÜNİVERSİTELER ARASINDA YER ALMIŞTI

UI Green Metric 2022 yılının en çevreci üniversiteler sıralamasında Türkiye’de 58, Dünyada ise 648. sırasında yer alan Üniversitemiz, bu yılda gösterdiği başarıyla sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde ve çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere sürdürülebilirlik alandaki gelişimine devam etmektedir.

“VAN YYÜ 10 PİLOT ÜNİVERSİTE ARASINA KATILMIŞTI”

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 2023 UI Green Metric sıralaması hakkında yaptığı değerlendirme kapsamında “Üniversitemiz sıralamasının yükselmesinde katkısı olan tüm mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemiz, geçtiğimiz yıl da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülen ‘Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü’nü imzalayan 10 pilot üniversite arasına katılmıştı. Üniversitemizde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüşümü sürecinde gerekli olan çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz” sözlerini kaydetti.

Van YYÜ’nün sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları kapsamında şu projeler hayata geçirildi:

YEŞİL KAMPÜS

Üniversite kampüsünde yeşil alan miktarı artırılarak, doğayla uyumlu bir çevre oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kapsamda, üniversite kampüsünde ağaçlandırma ve park çalışmaları yürütüldü.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvuruları için son gün yarın! Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvuruları için son gün yarın!

Üniversitede sürdürülebilirlik alanında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülerek, sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, üniversitede sürdürülebilirlik alanında dersler ve seminerler düzenlendi.

SIFIR ATIK KAMPÜSÜ

Üniversitede sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılarak, atık miktarı azaltılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda, üniversite kampüsünde atık toplama merkezleri ve geri dönüşüm tesisleri kuruldu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Üniversitede enerji verimliliği çalışmaları yürütülerek, enerji tüketimi azaltılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda, üniversite kampüsünde aydınlatma ve ısıtma sistemleri yenilendi.

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - HABER MERKEZİ