banner290

Van YYÜ’nün 40'ıncı yılını büyük bir törenle geride bıraktı!

​Van YYÜ 40. Yıl Kapanış ve Ödül Töreni ile 40 Yılını Geride Bıraktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2022 yılı başında görkemli bir törenle kutlamaların startını verdiği 40'ıncı yılını yine görkemli bir tören ile tamamladı. 2022 yılının son etkinliğinde gerçekleştirilen törende hem 2022 yılında yapılan çalışmalar anlatıldı hem de başarılı üniversite çalışanları ödüllendirildi.

1982 yılında kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, sahip olduğu 40 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle, güçlü akademik kadrosu ve her geçen gün büyüyen nitelikli öğrenci kitlesiyle ‘geleceğin üniversiteleri’ arasında yer alma gayesindeki kalitesinden ödün vermeden geldiği 2022 yılında, ‘Kapanış ve Ödül Töreni’ ile 40 yılını geride bıraktı. Van Valisi Dr. Ozan Balcı’nın ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile eşi Duygu Şevli Hanımefendi’nin yanı sıra Van Milletvekilleri’nden İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar ile çok sayıda kurum amiri, il ve üniversite protokolünün katıldığı ‘Kapanış ve Ödül Töreni’ programında farklı kategorilerde öne çıkan isimlere ve birimlere plaket takdimi yapıldı.

Öte yandan gecede Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’ya teşekkür plaketi takdim edildi. Van iline, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine, eğitime, öğrencilere, Vanlı çocuklara ve gençlere, onların eğitimine verdiği desteklerden dolayı; Van MATBİL projesi, Bilişim Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocukların Yüzünü Güldürüyor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 100 Bin Ağaç Projesi’ne ve daha birçok projeye desteklerinden dolayı Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’ya üniversiteye yaptıkları katkılarından dolayı plaketleri Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından takdim edildi.


Gecede 40'ıncı yıla dair özel konuşmalar yapılırken rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van YYÜ'nün başarı dolu yılı ile ilgili detaylı bir konuşma yaptı. Van YYÜ’nün ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği bu başarıların mimarları olan üniversitenin akademik personeline teşekkür ederek, bilim dünyasına katkı sunmayı bir yaşam biçimi hâline getirmek hem kurumsal hem de bilim insanlığına dair vicdani bir yükümlülük olduğunu vurguladı.  Rektör Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin, üçüncü nesil bir üniversite olma yolunda 2021-2025 dönemi Stratejik Planı’nda ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ve üretimine katkı sağlayacak olan araştırma projelerini ve merkezlerini çoğaltmak, eğitim-öğretim niteliğini çağdaş seviyeye taşımak, kurumsal kapasitesini artırmak ve bunları topluma faydalı olacak şekilde hayata geçirmek üzere belirlenmiş olduğunu söyledi. Şevli gecede şu konuşmayı yaptı:

"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 40. Yıl Etkinlikleri Kapanış ve Ödül Töreni’ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz! Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum!

Doğu Anadolu’nun serhat şehri Van’da bir üniversite kurulma düşüncesi Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid döneminden itibaren dile getirilmekteydi. Nihayet 20 Temmuz 1982 Salı günü yayımlanan Resmi Gazetede; Van’da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla bir üniversitenin kurulması kararı alındı.

Bugün ise Üniversitemizin, geçmişiyle gururlanarak ve geleceğini hayal ederek kutladığımız 40. Yılı etkinliklerinin kapanış ve ödül töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Kurulduğu tarihte bünyesinde sadece Eğitim Yüksekokulu, Fen-Edebı̇yat Fakültesı̇, Veterı̇ner Fakültesı̇, Zı̇raat Fakültesı̇, Sosyal Bı̇limler Enstı̇tüsü ve Fen Bı̇lı̇mlerı̇ Enstitüsü birimleri bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bugün; 19 fakültesi, 5 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 1 Türk Müziği ve Devlet Konservatuvarı, 10 meslek yüksekokulu, 49 araştırma merkezi, 48 öğrenci topluluğu ile bir bilim yuvası; iki bine yaklaşan akademik ve 3 binden fazla idari personeli; 140 binden fazla mezunu ve bugün 30 bine yaklaşan aktif öğrenci sayısı ile büyük bir aile olmuştur.

Değerli konuklar; Üniversitemizde yıl boyunca birçok nitelikli, anlamlı ve etkili gelişme kaydedilmiştir. Öncelikle üniversitemizin kuruluşunun 40. yıl dönümü olması vesilesiyle belki de çok az üniversitede örneği bulunan etkinlik dolu bir yıl geçirdik. Öncelikle bilim, sanat-kültür ve sportif faaliyetler açısından dolu dolu bir yıl geçirmemizde başta 40. Yıl Etkinlikleri Üst Komisyon’daki hocalarıma ve bu faaliyetlerde emeği geçen tüm birim amirlerine, kent paydaşlarımıza, akademik ve idari personelimize huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

Sayın Hocalarım;

Bizler, üniversitelerin temel kuruluş amacı olan ‘bilimsel bilgi üretme gayesine hizmet etmek için’ buradayız. Bilimsel bilgi üretme vazifemizi gerçekleştirmek; bizlere mesleki saygımızı kazandırmanın yanında, hem kurumumuza hem de bilim dünyasına hizmet etmek mutluluğuna da eriştirmektedir.

Üniversitemiz; donanımlı, çağdaş, ileriye dönük ve gelişim odaklı bir kurum olmayı öncelemektedir. Bunun için ulusal ve uluslararası alanlarda var olabilmek temel hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmanın ilk yolu; öncelikli olarak aklımızı, algımızı ve tüm gücümüzü bilime yönlendirmekten geçer. Etik değerler çerçevesinde, akademik disiplin anlayışıyla istikrarlı bir şekilde devam eden ve bazen konfor alanımızdan çıkarak kişisel özveride bulunarak yaptığımız çalışmalar bizi başarı hedefimize ulaştıran temel unsurlardandır.

Kıymetli Hocalarım;

Üniversitemizin kuruluşunun 40. yılına girmiş olduğumuz bu yıl itibarıyla ulusal ve uluslararası alanda birçok hedefimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

1.Üniversitemiz akademik nitelikler, fakülte/öğrenci oran uyumu, yapılan yayınların aldığı atıf sayısı, uluslar arası öğrenci ve personel sayısı dikkate alınarak hazırlanan ve dünya çapında kabul gören THE WUR (World University Ranking) sıralamasında;

Endüstri Geliri kategorisinde dünya üniversiteleri arasında 262., Türkiyedeki üniversiteler arasında 13.

Araştırma faaliyetleri kategorisinde dünyada 635., Türkiyede 9.

Öğretim faaliyetleri kategorisinde dünyada 1428., Türkiyede 34.

Yayınların aldığı atıflara göre dünyada 1664., Türkiyede 60.

Uluslar arası görünüme göre dünyada 1708., Türkiyede 55. yer alma başarısı gösterdik.

Özellikle Araştırma faaliyetleri kapsamında, ülkemizin en köklü ve prestijli üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ilk 9 sırayı paylaşmamız 40 yıllık bir üniversite olarak ne kadar yol katettiğimizin de en anlamlı göstergelerinden biridir.

2. Ulusal ve uluslararası ölçekteki akademik başarısını her yıl daha yüksek seviyelere çıkartan Üniversitemiz; 2020 yılında URAP sıralamasında 41. sıradan 35. sıraya yükselmiştir. 2021 yılında ise 160'a yakın üniversitenin tanımlandığı TÜBİTAK Harman Türkiye Akademik Arşiv sisteminde, 37.037 yayın sayısı ile 12. sırada yer almayı başarmıştır.

3. Üniversitemiz akademik yayın ve atıflarda anlamlı bir yükselişe imza atmıştır. Web of Science (WoS) bibliyografik veri tabanına göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adresli 2017-2021 zaman aralığındaki yayın sayımız 3217 olarak açıklanmıştır.

4. Scopus bibliyografik veri tabanına göre de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adresli 2017-2021 zaman aralığındaki yayın sayımız 3288’e ulaşmıştır.

5. SCImago Institution Rankings (SIR) ve Centre for Science ve Technology Studies (CWTS)-Leiden Ranking gibi dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarının sıralama listelerinde yer alan Üniversitemiz, dünya üniversitelerini çeşitli ölçütlere göre değerlendiren ve bu alandaki en önemli derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Times Higher Education (THE)’nın 2022 Impact Ranking – Etki Sıralaması listesine ilk kez girerek büyük bir başarı elde etmiştir.

6. Üniversitelerin bilimsel tanınırlığına dair çeşitli akademik alanlarda elde ettiği başarıları ‘araştırma- geliştirme performansı, yenilikçi yaklaşımlar ve toplumsal etki’ odaklı üç temel indikatöre göre değerlendirmeye alan SCImago Institution Rankings (SIR), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ‘Alan Bazlı Yetkinlik Haritası’nın da yer aldığı 2021 yılı raporunu yayımladı.
Dünyadan 4126 üniversitenin derecelendirildiği ve Türkiye’den 125 üniversitenin kabul edildiği listede, Üniversitemiz dünya genel sıralamasında 569. oldu. Üniversitelerin bilimsel başarımının 19 farklı disipline göre değerlendirildiği SCImago Yükseköğretim Kurumlar Sıralaması 2021’e göre Üniversitemiz, Türkiye ölçeğinde de Tıp, Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık, Çevre Bilimleri, Veteriner ve Sosyal Bilimler gibi birçok alanda ilk 20 arasında yer aldı.

7. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hollanda'daki Centre for Science and Technology Studies (CWTS) tarafından yürütülen ‘Leiden Ranking’ derecelendirme çalışmasında, dünyadaki en iyi %10'luk üniversiteler kısmında sıralamaya dâhil edilerek 2021 yılı için 1211 sıralaması ile dünya üniversiteleri arasında yerini almıştır. Üniversitemiz ayrıca, uluslararası alanda öğrenci değişimini sağlamak amacıyla tüm dünyada öğrenci hizmeti sunan Turkish University Admission Service ‘TUAS’ tarafından yapılan sıralamaya da dâhil edildi.

8. Türkiye ve dünyadaki üniversiteleri; araştırma performansı, yenilik girdileri, webdeki görünürlük aracılığı ile sosyal etki faktörleri üzerinden 2009 yılından bu yana araştırma ve akademik kurumlar bağlamında sıralayan SCIMAGO Kurumlar Sıralaması’na (SIR) göre Üniversitemiz 2022 yılı genel değerlendirmesinde Türkiye’de 132 üniversite arasında 21. sırada dünya genelinde ise 4364 üniversite arasında 519. sırada yer aldı.

Sayın Hocalarım; ulusal ve uluslararası alanda elde ettiğimiz bu başarıların mimarları olan sizlere, şahsım ve üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum. Bilim dünyasına katkı sunmayı bir yaşam biçimi hâline getirmek hem kurumsal hem de bilim insanlığına dair vicdani bir yükümlülüktür. Yerine getirilmiş bir görevin mutluluğu, diğer bir görevi yapabilme gücü yaratır. Bu anlayışla hareket ederek elde ettiğimiz başarılar ile yetinmeyecek ve çalışmalarımıza kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

AKADEMİSYEN BAŞARILARI

Kıymetli Misafirler;

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak sorumluluklarının bilincinde ve üm imkânlarını akademisyenlerine rahat çalışma ortamı sağlamak için seferber etmenin meyvelerini hasat ettiğimiz bir dönemdeyiz.

1.Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Dr. Berdan Ulaş, Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak ve Prof. Dr. İrfan Ar danışmanlığında yazdığı tezle YÖK tarafından Fen Bilimleri alanında ‘En İyi Doktora Tezi’ne layık görüldü. Bilimsel, yenilikçi ve özgün olan; ekonomik, sosyal, kültürel değer taşıyan teziyle Sayın Ulaş, ödülünü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Ben de kendisini bir bilim adamı olarak tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.

2. Üniversitemiz akademisyenlerinden; Doç. Dr. Halil Durak, Prof. Dr. Cemil Tunç, Doç. Dr. Zafer Ceylan, Prof. Dr. Yavuz Yardım ve Doç. Dr. Zübeyir Huyut DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI arasına girerek bizlere uluslararası alanda çok büyük bir gurur yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyor, duydukları haklı gururu ve yaşadıkları sevinci kalpten paylaştığımızı ifade etmek istiyorum.

3. Birazdan plaket takdim edeceğimiz; ferdi veya ekip hâlinde, Üniversitemizi ulusal ve uluslar arası alanda temsil edecek nitelikte, tanıtıcı ve gelişimine katkı sağlayıcı etkinlik ve faaliyetlerde bulunan tüm Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesi bireylerine; Üniversitemize, Van’ımıza ve bilim, sanat-kültür ve spor camiasına yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum.

AR-GE ÇALIŞMALARI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, üçüncü nesil bir üniversite olma yolunda 2021-2025 dönemi Stratejik Planı’nı, dört temel hedef üzerinde oluşturmuştur. Üniversitemiz, stratejik amaçlarını; ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ve üretimine katkı sağlayacak olan araştırma projelerini ve merkezlerini çoğaltmak, eğitim-öğretim niteliğini çağdaş seviyeye taşımak, kurumsal kapasitesini artırmak ve bunları topluma faydalı olacak şekilde hayata geçirmek üzere belirlemiştir.

Değerli Misafirler;

1. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalardan ilk olarak Van Teknokent’ten bahsetmek istiyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Van Teknokent; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 yılında Kuluçka Faaliyetine Göre En Başarılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi kategorisinde üçüncülük ödülü aldık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı performans endeks sonuçları genel sıralamasında 11 kademe yükselerek 63 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasından 31. sıraya yerleşen ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en iyi Teknoparkı olan Van Teknokent’imiz; 2021 yılında performans endeks sonuçları genel sıralamasında da çok büyük bir başarı göstererek 15 kademe yükselip 70 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasından 16. sırada yerini aldı. Van Teknokent, geçtğimiz günlerde açıklanan verilere göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en iyi Teknoparkı olma başarısı da gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın elinden aldığımız ödül, elde ettiğimiz bu çok büyük başarının ardındaki emek ve gayretin takdir edilmesi açısından de oldukça önem arz etmektedir. Hem çalışmamızın takdiri hem de verdikleri destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a teveccühleri için gıyaben buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

2. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında; DAKA ve KOSGEB işbirliği ile Üniversitemizde kurulan ve içinde laboratuvarlar, çalışma alanları, konferans salonu, eğitim ve toplantı odalarının olduğu Innovan Girişimcilik Merkezi, Ekim 2021’de tam kapasite hizmet üretmeye başlamıştır. Bu merkeze yönelik gerçekleştirdiğimiz ‘Kaynak Geliştirme ve Fon Bulma Eğitimi’ ile daha verimli bir birim hâline getirme çabalarımız devam etmektedir.

3. Araştırma yapan ve proje geliştiren gençlere yönelik büyük bir yatırım olarak gördüğümüz ‘Yazılım Hareketi Programı’nın startını 2021 yılı itibarıyla vermiş bulunmaktayız.

4. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yazılım Hareketi Programı kapsamında 250 öğrencinin katılımıyla Şubat 2022’de Huwae-i Ar-Ge buluşması gerçekleştirdik.

5. 2020 yılında ‘teknoloji tabanlı projeleri desteklemek üzere başlattığımız fikir yarışmasının ve Sanal Mentörlük sürecinin bir devamı niteliğinde gördüğümüz "Ben Girişimciyim İş Fikri ve Girişimcilik" yarışmasında dereceye girenlere ödül verdik.

6. Ar-ge ve girişimcilik çalışmaları kapsamında Üniversitemizden iki proje hibe desteği almıştır. 1512 Bireysel Genç Girişim Programı’nın 31 uygulayıcı kuruluşundan biri olan Van Teknokent Projesi TÜBİTAK tarafından; ‘Erasmus+ Programı 2021 Yılı Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları kapsamında; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yürütücülüğünde hazırlanan ‘21. Yüzyılın Eleştirel ve Dijital Kadınları’ başlıklı proje ise Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek hibe desteği almıştır.

Çağdaş ve teknolojik dünyanın bir gereği olan bilgiyi ticari ürüne dönüştürerek, toplumun ve ülkenin kalkınmasına faydası olan tüm proje ve çalışmalarda yer alan hocalarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Sayın Hocalarım;

Bilim, aklın ışığıdır. Aklımızı, zihnimizi, belleğimizi aydınlatır. Doğruyu, yanlışı birbirinden ayırt etmemizi sağlar ve geleceğimize yön verir. Bilim insanı da bildiklerini paylaşarak kendi bilgisini pekiştirir ve çevresine ışık saçar. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bu düşünceden hareketle; bilimi anlama, anlatma ve yeni fikir ve görüşleri ortaya çıkarmaya katkı sağlamak adına ve Üniversitemizin 40. yılının bir dönüm noktası olması arzusuyla birçok bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptık. Hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize alanında uzman birbirinden değerli konukları tanıma ve dinleme imkânı sunmaya çalıştık.

Sempozyumlar

Üniversitemizde; 40. Yıl etkinlikleri kapsamında; 12 sempozyum gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ayrıca öğrencilerimizi de akademik yönlerinin gelişmesi ve çalışmalara teşvik edilmeleri amacıyla birçok öğrenci sempozyumu da düzenlendik. Bütün sempozyumları saymanın bu konuşmanın sınırlarını aşacağı için farklı alanlarda yapılan sempozyumlardan birkaç başlık sunmak isterim:

1. (Haziran 2021) Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayn Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum gibi çok önemli isimlerin katıldığı; kent paydaşlarımız ile düzenlemiş olduğumuz Van Gölü Sempozyumu ile Van Gölünü Koruma Eylem Planı ve Ugulama Programı kapsamında Van Gölü’nün korunmasına, atık sulardan arındırılarak bölgedeki farkındalığı artırmanın önemine dikkat çektik.

2. (Kasım 2021) İlahiyat Fakültesinde düzenlenen Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlâk Sempozyumu ile İslam kültür ve medeniyetinin bilgi, düşünme ve ahlaka bakış açısına değindik.

3. (Şubat 2022) Acil Tıp Uzmanlar Derneği öncülüğünde düzenlenen paydaşı olduğumuz 26. Acil Tıp Kış Sempozyumu’nda tıp alanındaki çalışmalar paylaşıldı.

4. (Mart 2022) Eğitim Bilimleri Enstitümüz tarafından yapılan, toplumsal bir sorumluluk bilinci ile düzenlenen önemli etkinlikler arasında yer alan Bağımlılıkla Mücadele Etkileşim Sempozyumu ile bağımlılık türleri, önlemleri ve geliştirilen devlet politikaları üzerine konuşuldu.

5. (Mayıs 2022) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından dış paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu ile öğrencilerimize görüş ve fikirlerini sunma imkânı tanındı.

6. (Mayıs 2022) Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından Feqiyê Teyran ve Mirası Sempozyumu ile bölgenin önemli bir edebi kişiliği konuşuldu.

7. (Mayıs 2022) Üniversitemiz ve Türk Tarih Kurumu işbirliği ile düzenlenen Van’da Katliam Yıkım ve İşgal–Tehcire Giden Yol Sempozyumu ile 1. Dünya Savaşı’nda yaşanan yıkım ve işgaller anlatıldı.

8. (Eylül 2022) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Van Valiliği olmak üzere birçok paydaşımızla gerçekleşen Urartu ve Ötesi: Demir Çağ Yaylalarında Gelişim ve Etkileşim Sempozyumu’nda Urartu arkeoloji üzerine çalışma yapan 9 farklı bilim insanını ağırladık.

9. (Eylül 2022) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen II. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu ile disiplinlerarası bir etkinliğe imza attık.

10. (2021 ve 2022 Ekim) Üniversitemizde gelenekselleşen III. ve IV. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu ile özellikle 2022 yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin olmak üzere çok önemli isimleri ağırladık.

Ben, bu kadar çeşitli alanda ülkemizin dört bir yanından gelen uzman kişileri ve akademisyenlerin yer aldığı sempozyumların düzenlenmesinde ve gerçekleştirmesinde görev alan, katkısı olan herkese Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına teşekkür ediyorum.

Kongreler:

Üniversitemizde 40. Yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşen 9 kongrelerden bazılarını şu şekilde müsaadenizle sunmak isterim:

1. (Mayıs 2022) Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirdiğimiz 2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi ile Van ve çevresinde yer alan yaban hayvanlarının önemine ve hayatının devamı için gerekli şartlara değinildi.

2. (Haziran 2022) Eğitim Bilimleri Enstitütümüz tarafından düzenlenen, bölgesel ve ulusal çapta eğitim seviyesinin yükselmesi adına yapılmış oldukça önemli ve anlamlı bir etkinlik olan Eğitimde Dijitalleşme konulu TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ile ‘eğitimde dijitalleşme’ tartışıldı.

3. (Temmuz 2022) 17. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Kongresi ile psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kariyer olanakları anlatıldı.

4. (Eylül 2022) Mantar Uygulama ve Araştırma merkezimiz tarafından Üçüncü Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi ile ülkemizin biyolojik çeşitliliği ile ilgili yapılan çalışmalar sunuldu.

5. (Ekim 2022) 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 40. Yıl etkinlikleri sağlık bilimleri üst komisyonu tarafından düzenlendi. Kongrede alanında uzman birbirinden dört konuşmacı hocamız sağlık alanındaki gelişmeler üzerine sunum gerçekleştirdiler.

6. (Ekim 2022) 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi ile sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerimize akademik bilgi paylaşma deneyimi sunduğumuz önemli etkinliklerden birisi olarak yerini aldı.

7. (Ekim 2022) Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından düzenlenen Uluslararası İleri Malzeme ve Sürdürülebilir Enerji Kongresi ile ilgili alanlardaki son gelişmeler ele alındı.

8. (Ekim 2022) Küresel bir olgu olan iklim değişikliği Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi ile üniversitemizde de çalışılmaya değer bulunan konular arasında yer aldı.

9. (Ekim 2022) İnsan ve doğanın yaratılışına yönelik yaklaşımların ele alındığı VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi ile birbirinden önemli isimleri ağırladık.

Konferanslar:

Yine Üniversitemizde; gerçekleştirilen 11 konferanstan başlıcalarını;

1. (Kasım 2021) Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma tarafından “Neden Bu Haldeyiz?”

2. (Aralık 2021) Yazar Mehmet Doğan tarafından “Mehmet Akif'te Millet ve Ümmet”

3. (Nisan 2022) Cumhurbaşkanlığı Canlı Yayın Yönetmeni Okan Özbay tarafından ‘Metaverse Çağında Türkiye’de Dijital Seferberlik’

4. (Mayıs 2022) Van Havzası Kuşları, Bölgemizdeki ve Ülkemizdeki Ornitolojik Faaliyetler

5. (Mayıs 2022) IV. Uluslararası Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri

6. (Mayıs 2022) Vanlı Ressam Naile Akıncı ve Sanatı

7. (Haziran 2022) Geleceğin Mesleği Olarak Denizcilik

8. (Ekim 2022) Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddîn el-Karadâgî Denge Fıkıhı konferansı

9. (Mayıs 2022) Metaverse İnsanlığın Hayatında Neleri Değiştirecek

10. (Mayıs 2022) Veteriner Fakültelerinin Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliğine (EAEVE) Akreditasyon Süreci konulu olmak üzere düzenlenen konferansları sayabiliriz.

Çalıştay, zirve, sohbet, panel, bilgi şöleni, seminer

40. yıl etkinlikleri kapsamında Üniversitemizde; çalıştay, zirve, sohbet ve panel kapsamında farklı konularda 21 bilimsel etkinlik gerçekleştirdik.

1. (Şubat 2022) Turkovac Paneli’nde Turkovac aşını bulan ve geliştiren isimler bilgilendirmede bulundular.

2. (Nisan 2022) Turizm Haftası kapsamında Turizm Paneli etkinliğine katıldık.

3. (Temmuz 2022) Şehrin sorunlarının tespitinde ve çözüm önerilerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak adına; paydaşı olduğumuz Van’ın Geleceği Çalıştayı’nda yer aldık.

4. (Ekim 2022) Tekstil sektörünü, ilgili akademisyen ve öğrencileri bir araya getiren Van Tekstil Zirvesi’ne katıldık.

5. (Haziran 2022) 9. Kamu Politikaları Çalıştayı

6. (Mart 2022) Çocuk İstismarı ile Mücadele Zirvesi

7. (Mart 2022) 1. Teknoloji ve İnsan Zirvesi

8. (Mayıs 2022) Yapay Zekânın Hukukta Uygulanabilirliği Paneli, Millî İrade Paneli

9. (Ekim 2022) 2011 Yılından Günümüze AFET Yönetimi Paneli

10. (Ekim 2022) Girişimcilik Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Üniversitemizde Girişimcilik Fırsatları, Gelecek, Şimdi Gelecek’ programları da gerçekleştirilen önemli diğer bilimsel etkinliklerimiz arasında yer alıyor.

Yine;

11. (Temmuz 2022) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin katkılarıyla Van’da ilk kez düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne ev sahipliği yaptık. Van Gölü Kıyısında hep birlikte gökyüzüne bakıldı ve gökyüzü bilimleri üzerine eğitimler verildi.

Çok vaktinizi almamak için hepsini tek satırla ifade etmek zorunda kaldığımız bu bilimsel toplantıların hepsi alanında çok önemli ve nitelikli etkinliklerdir. Bu etkinliklerde ve adını sayamadığım birçok değerli emek ve gayretin ürünü olan bilimsel etkinliklerde katkısı olan tüm düzenleme kurulu başkanlarımıza ve düzenleme kurulu üyelerine, hakemlik sürecinde katkı sağlayan, bilimsel bilgi birikimini bildiri, sözlü ve poster sunumu ile paylaşan hocalarımıza, davetimizi kırmayarak gerek sempozyum ve kongrelerde gerek konferanslarda konuşmacı olarak yer alan tüm değerli misafirlerimize, iç ve dış paydaşlarımıza, her aşamada bize destek veren akademik, idari personelimize ve görev alan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.

KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ

Değerli Konuklar; Üniversitemiz bilimsel etkinliklerin yanında birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe de ev sahipliği yapmıştır. Sanatın insanlar üzerindeki iyileştirici ve birleştirici etkisiyle; ruhlarımızı dinlendirdik, hayata güzel ve anlamlı baktık, aynı notalarda bazen neşelendik bazen hüzünlendik, farklı gözlerle baktığımız resimlerde aynı hisleri yaşadık. ‘Sanat takdir edilmediği yerden göç eder’ bilincinden hareketle gerek üniversitemizden gerek Van’dan gerekse şehir dışından gelen sanatçılarımızın eserlerine ilgi gösterdik, elimizden gelen desteği sunmaya çalıştık;

Bu bağlamda; Üniversitemizde kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında sayı olarak belirtmek gerekirse 35 tane konser düzenlendi ve sergi gerçekleştirildi.

1. Çok geniş çaplı bir organizasyon ile Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ‘Gelenekten Geleceğe Konseri’ ile hem üniversitemizi hem de güzel şehrimiz Van’ı tanıtma imkânı yakaladık.

2. Birimlerimiz özel günlerde çeşitli konserler verdi. Grup Sema ‘Kültürlerin Ahengi’ konserine ev sahipliği yaptık.

3. Kapalı spor salonumuzda dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko başta olmak üzere; Murat Belet, Gripin, Mehmet Erdem, İlyas Yalçıntaş, Emir Can İğrek, Kolpa, Manga, İrem Derici, Ömer Karaoğlu gibi birçok sanatçıyı ağırladık.

4. Firdevs Çalkanoğlu Ebru Sergisi, Naile Akıncı Resim Sergisi, Hakkâri Yöresi Geleneksel El Sanatları Fotoğraf Sergisi ev sahipliği yaptığımız birkaç sergiden sadece birkaçı.

5. Genç Ofis’de ‘Ses Yarışması’ düzenledik, Tiyatro Topluluğumuz tarafından gerçekleşen “Macbeth” gösterisine katıldık.

SPORTİF ETKİNLİKLER

Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin yanı sıra; sağlıklı, bilinçli ve düzenli bir hayatın temel basamaklarından olan spora ilgiyi artırma yolları aradık, sporu ve sporcuyu destekleyecek etkinliklere, işbirliklerine imza attık;

1.Van Spor Futbol Kulübü ile ‘Taraftar Eğitim Semineri’ düzenledik.

2. Van Spor Futbol Kulübü arasında sportif, eğitsel ve bilimsel alanlara yönelik protokol imzaladık.

3. 'Üniversiteli Kürekçiler Van Denizinde Buluşuyor’ etkinliğimizde; Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi kürek sporcularını ve antrenörleri ağırladık.

ÖZEL GÜNLERE DAİR ETKİNLİKLER

1. Üniversitemizin 40. Yıl dönümü nedeniyle Vefa Ödül Töreni gerçekleştirdik. Törende Üniversitemizde uzun yıllardan beri çalışan personellere, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı Üyelerine ve Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar’a plaket ve teşekkür belgeleri takdim ettik.

2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nünde; karanfil takdimi yapıldı, kadın personeli buluşması düzenlendi, konser ve sergilerle bu anlamlı günü kutladık.

Kültürel varlığımızın temelleri olan özel günleri çok önemsedik;

3. Dost ve Kardeş Ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. Bağımsızlık Günü Kutlamalarına, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl Dönümü programlarına katıldık.

4. İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin Yüzüncü Yılı Anısına; “10 Zirve 10 Kıta” etkinliği kapsamında Gören Dağı zirvesinde İstiklal Marşı okuduk. 14 Mart Tıp Bayramı ve Tarım Öğretiminin 176. Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptık.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle değinilmesi ve önemsenmesi gereken konulara da kayıtsız kalmadık;

5. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Anma Şenliği’ne ev sahipliği yaptık. Hemotoloji kliniğinde tedavi gören çocuklarımızla uçurtma şenliğinde bir araya geldik.

6. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde Hemotoloji Bölümünde tedavi gören çocukları unutmadık, ziyaret ettik bir anlık gülümsemeleri için hediyeler takdim ettik.

7. 25 Kasım ˮKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme stantları kurduk, İşitme Engelliler Haftasında 40. Yıla İthafen İşaret Diliyle 40 Kelime Öğretimi’, Meme Kanseri Farkındalık Semineri, Engellilere yönelik farkındalığı artırma programı gerçekleştirdik.

TOPLANTILAR

Bazen kent paydaşlarımızın bazen ülke genelinde faaliyet gösteren kurumlarımızın gerçekleştirdiği önemli toplantılara katıldık;

1. 1.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı,

2. Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “21. Yüzyılın Dijital ve Eleştirel Kadınları” yetişkin eğitimi projesinin açılış toplantısı,

3. TÜBİTAK tarafından desteklenen “Van İlindeki Özel Eğitim Hizmet Kalitesinin Artırılması Projesiˮnin açılış toplantısı,

4. Birçok paydaşımızla birlikte ‘Eğitimde Sağlık Hareketi Projesi’ bilgilendirme toplantısı

5. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirilen 5. Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Toplantısı

6. “Yetenek Her Yerde” temasıyla düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarlarının 2023 Yılı Planlama Toplantısı; katıldığımız önemli toplantılar arasındadır.

7. Şehir ve bölgeyle bütünleşme, birlikte hareket etme ve bu hareket birliğinden doğan güçle ülke kalkınmasına faydalı olmak adına bizim de paydaşı olduğumuz; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde 3.sü düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda ve Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü’ne katıldık.

PROTOKOL ANLAŞMALARI

Geçen 1 yıl süre içerisinde ilgili bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyetlerin yanı sıra kent paydaşlarımızla da birçok işbirliği protokolüne imza attık;

1. DAKA ve Van Müze Müdürlüğü ile “Eski Van Şehri’nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi”

2. Van Valiliği ile; öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık temalı “Topluma Hizmet Uygulamalarıˮ

3. Edremit Belediyesi ile öğrencilerimize ulaşım desteği sağlanması hususunda ve

4. Van Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Organize Sanayi Bölgesi, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği protokolüne imza attık.

5. Kent paydaşlarımızla birlikte üstün matematik becerili her yaştan çocuğa yönelik, örnek bir uygulama olmasını hedeflediğimiz “Van Matbil: Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesiˮ işbirliği protokolüne imza attık.

6. Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulmasına Yönelik Protokol imza törenine katılarak, 10 pilot üniversiteden biri olduk.

7. Uluslararası İslam Ülkeleri Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği ile,

8.. Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile de işbirliği protokolü imzaladık.

9. Cumhuriyet Başsavcılık ile Yabancı Dil Eğitimi, Lisansüstü İşbirliği Protokolü

10. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Genç Ofis Protokülü

11. DAKA ve Teknokent işbirliği protokolü imzalayarak kurumlar arasındaki diyaloğumuzu geliştirdik.

12. Ayrıca; Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Şiddetle Mücadele Vakfı işbirliği ile yürütülen "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi (2021-2030)"ne de bu yıl itibarıyla dâhil olduk.

Bu noktada Üniversitemize, Van’ımıza, gençlerimize ve ülkemize çeşitli açılardan fayda sağlayacak faaliyetlere yönelik işbirliğine giden kurum ve amirlerine, tüm paydaşlarımıza ve çalışma ekiplerine teşekkürü bir borç bilirim.

ZİYARETLER

Üniversitemiz birçok önemli ismi ağırlama şerefine de nail oldu:

1. Dış İşleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu,

2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ı

3. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu,

4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan’ı

5. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Çetin Ali Dönmez’i

6. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Vedat Demiröz’ü

7. Paraguay, Bagladeş ve Gana Ankara Büyükelçilerini ve

8. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı Üniversitemizde ağırladık. Sayın Özvar üniversitemiz ev sahipliğinde Bölge Üniversitelerinin Rektörleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

9. Üniversitemize ziyarette bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile öğrencilerimizi bir araya getirdik.

10. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasıf Talıbov’u ziyaret ettik.

11. Amerika Birleşik Devletleri Kültür ve Basın Ataşesi’ni,

12. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’yı,

13. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nu,

14. Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı’nı,

15 .İran'ın Hoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammed Yaveri’yi ve ülkemizden birçok üniversite rektörünü de ağırladık.

PERSONELE-ÖĞRENCİYE yönelik faaliyetler

1. Çarşamba Sohbetleri adı altında her hafta farklı bir birim personelimizle bir araya geldik. Aile sıcaklığında ve sorumluluğunda çalışılmasının bireysel, kurumsal ve toplumsal faydasının farkındalığıyla talep ve önerileri dinledik, iyileştirme ve çözüm önerileri aradık.

Üniversitemizde öğrencilerimizin şehre ve üniversiteye aidiyetlerini artırmak adına birçok gelişme de kaydedildi:

2. Van depremi sonrasında ara verilen pandemi nedeniyle bir süredir gerçekleştiremediğimiz 15. Bahar Şenlikleri’ni düzenledik. Şenlikler kapsamında; öğrenci kulüpleri stant açtılar, kermes, şiir ve müzik dinletileri gerçekleştirdik.

3. Öğrencilerimizin toplumu yönlendirecek nitelikte nitelikli ve sosyal yetişmesine çok önem veriyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizle, öğrenci topluluklarıyla ve Misafir öğrencilerimizle her fırsatta bir araya geldik. Kampüsümüzde bisiklet gezisi düzenledik. 1.sınıf öğrencilerimize oryantasyon programı düzenledik ve kayıtlarda ulaşım kolaylığı sağladık.

4. Ayrıca öğrencilerimizin tercih süreçlerinde faydalanabilmeleri için bölge üniversitelerinin de katılımıyla Kent Meydanı’nda ‘Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri’ne hem ev sahipliği yaptık hem de etkin rol aldık.

BİRİMLERE yönelik faaliyetler

Birimlerimizi güçlendirmek için ihtiyaçlar doğrultusunda birçok cihaz alımına ve fiziki iyileştirmeye gittik:

1. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Ek Acil Binası, Yeni Morfoloji ve Dekanlık Binası Temel Atma Töreni Gerçekleşti. Alternatif tıp merkezi açılışı yapıldı. Yine Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne çocuk parkı ve Pedodonti kliniği kazandırdık, iyot tedavisi yapılmaya ve bağışçıların desteğiyle odaların yenilenmesine başlandı. Fakültemize ileri düzey teknolojiyle donatılmış mamografi ünitesi, anjiyo ve yapay zeka tanımlı MR cihazı alındı. Ülkemizde bulunan dört robotik beyin cerrahi ameliyat mikroskobu ünitesininden birini tıp merkezimize kazandırdık.

2. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli törenle atıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

3. Mevcut birimlerimizde birtakım yeniliklere de şahit olduk. Eğitim Fakültemize kütüphane kazandırdık. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi indekste taranmaya başladı. Edebiyat Fakültesi Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi (VİSBİD) tanıtıldı. Erasmus Programımız Eurodesk Temas Noktası etiketi kazandı. DAKA işbirliği ile Üniversitemize Medya ve İletişim Merkezi’ni kurduk. Andiç Kültür Merkezi’ni restore ettik.

4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan 'Bir ağaç bin nefes' fidan kampanyası kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 1111 fidan dikildi. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nün emekleriyle filiz veren Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde Hasat Bayramı gerçekleşti. ÇOCUKVAN’ı aktif hâle getirdik ve ilk ders zili çaldı. Kampüsümüzde yer alan Zeve İlköğretim’in açılışında yer aldık.

5. Üniversitemizin; Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Binası, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Ferit Melen Merkez Kütüphanesi, Konuk Evi ve Rektörlük Binası YÖK tarafında ‘Mekânda Erişilebilirlik Ödülü (Turuncu Bayrak) aldı.

6. Ayrıca Üniversitemiz, 2010 yılında kurulan üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendirmesini ve karşılaştırmasını yapan tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı, Green Metric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi’nde de dünya üniversiteleri arasında 648., Türkiye üniversiteleri arasında ise 58. sırada yer aldık. Üniversite kampüsünün gelişmesi noktasında edindiğimiz bu başarının da kısa bir sürede çok daha iyi bir noktaya geleceğinden şüphem yoktur.

BASINDA DA YER ALDIK

Yerel ve ulusal basında da Üniversitemizin genel niteliklerini ve yaşanan gelişmeleri anlatmak için gayret gösterdik:

1. CNN Türk Kanalı’nda ‘Tercih Zamanı’ programına katıldık ve üniversitemizin öğrencilere yönelik barınma, burs ve kampüs imkânlarını aktarmaya çalıştık.

2. Habertürk Kanalı’nda yayınlanan ‘Senin Şehrin’ programına röportaj verdik.

3. TRT Erzurum Radyosu’nda Üniversitemizin 40. Yıl dönümü vesilesiyle söyleşiye katıldık.

4. Yeni Şafak Gazetesi’nde ‘Üniversite Tercih Günleri’ kapsamında yer aldık.

1982 yılında kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, sahip olduğu 40 yıllık bilgi birikimiyle, güçlü akademik kadrosuyla ve her geçen gün büyüyen nitelikli öğrenci kitlesiyle ‘geleceğin üniversiteleri’ arasında yer alarak adından söz ettirmeyi başarmaktadır.

Köklü bir kurum olmanın getirdiği sorumlulukları; en iyi ve en doğru şekilde yerine getirmeyi bir görev addetmekteyiz. Görevimizi yerine getirirken bize destek veren, faaliyetlerimize katkı sağlayan tüm kurumlarımıza ve kent paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Bizim tek gayemiz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin, ülkemizin ve dünyanın köklü ve saygın üniversiteleri arasındaki konumumuzu daha iyi bir noktaya getirmektir. Bu da ancak akademik ve idari personellerimizle tüm dikkatimizi ve çabamızı aynı hedefe yöneltmekle mümkündür.

‘Bilimin Işığında Bir Dünya Üniversitesi’ olmaya emin adımlarla her gün biraz daha yaklaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz.

Sözlerime son verirken, 40. yılını tamamladığımız Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin; bu dönüm noktasını çok güzel ve verimli geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığımızı ifade etmek isterim.. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bütün birimlerini yönetimsel ve akademik işleyişini sağlam bir zemine oturtma; şehrinin ve bölgesinin kültürel, sanatsal ve tarihi değerlerine sahip çıkma; bilimde söz sahibi, girişimcilikte öncü, eğitim ve sağlık alanında bilimsel mükemmelliyetçi, sanata ilgili, topluma duyarlı bir kurum anlayışıyla ‘insana ve insanlığa hizmet’ etmeye ilk günkü şevkle devam edecektir.

40. Yıl etkinliklerinin Üniversitemizin 41. yılına da bir zemin oluşturduğunu belirterek önümüzdeki yılın daha verimli ve etkili geçireceğimizin müjdesini de vermek isterim. Bu vesileyle bizleri bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm ptorokol üyelerine ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesine teşekkür ediyor; hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.

KENTTEKİ ÖNEMLİ TEMSİLCİLER O GECEDEYDİ

Ayrıca Van OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulması sürecinde Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Aslan; İnnovan projesi, Ben Girişimciyim yarışması, Medya İletişim ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere çok sayıda projeye desteklerinden dolayı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve VAN YYÜ Genç Ofis Müdürü Mustafa Yamanyurt da Üniversitemize yaptıkları katkılarından dolayı plaketleri Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından takdim edildi.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı’nın ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevl’nin yanı sıra Van Milletvekilleri’nden İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar ile çok sayıda kurum amiri, il ve üniversite protokolü tarafından ‘Kapanış ve Ödül Töreni’ programında farklı kategorilerde öne çıkan isimlere ve birimlere plaket takdimi yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 40. Yıl Etkinlikleri Kapanış ve Ödül Töreni, plaket takdimlerinin ardından toplu anı fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Etkinliğe Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senato üyelerinin yanısıra Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Sn. Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Sn. Mehmet Nadir Yağcı, Vali Yardımcısı Sn. Ahmet Tozlu, İl Emniyet Müdürü Sn. Atanur Aydın, İl Jandarma KomutanıTuğgeneral Hüseyin Bekmez, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman be Kurum müdürleri katıldı.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023, 10:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER