Murtaza Kamar yazdı: İmam-ı Cafer’in Nasihati…

Okuduğum kitapların özetini yani önemli gördüğüm bölümlerini çıkarmaya çalışıyorum. Bu yazıyı 20 sene önce yazdığım arşivimde buldum. Bir büyüğümüz okumam için Prof. Dr. Muhammed Ebu Zehra tarafından yazılan, “İslam’da İtikadi Siyasi ve Fıkhi Mezhepler Tarihi” adlı kitabı vermişti. 600 sayfalık tek ciltten oluşan bir kitaptı. Kitabı iki üç kez okudum. Çok istifade ettim. Bu kitabı mezheplerin ortaya çıkışı ve mezhepleri merak edenlere tavsiye ediyorum.

Kitaptan İmam Ca’fer ’in (ra) nasihati ile ilgili bölümü aşağıya çıkardım. Rabbim istifade edenlerden eylesin:

Rivayet edildiğine göre Irak'ın hadis bilgini ve Kûfe'nin vaizi Süfyan'ı Sevri, bir gün İmam Cafer'in meclisinde bulunuyordu. Cafer ise hiç konuşmuyordu. Süfyan-ı Sevri:

— Benimle konuşmadıkça buradan kalkıp gitmem, dedi. İmam Ca'fer de şöyle cevap verdi:

Birinci nasihat: Allah sana bir nimet verirse, sen de bunun devamını arzu edersen, Allah'a hamd ve şükrü artır. Çünkü Allah Kur'an'ı Kerimde: “And olsun ki şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım (İbrahim 7)  buyurmuştur.

Maalesef Yüce Allah dara düşünce aklımıza geliyor. Verilen nimeti kanıksıyor ve “Bu nimet benim emeğimle oluştu.” deyip şükrü unutuyoruz; tıpkı Kārûn’ da olduğu gibi. Yüce Allah ayeti kerimesinde şöyle diyor: “Kārûn, “Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim.” diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helâk etmişti…” (Kasas-78)

İkinci nasihat:  Rızkın gecikirse istiğfarı arttır. Zira Allah, “Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır. O, gök­ten bol bol yağmur salıverir. Mallarınızı, oğullarınızı çoğaltır. Size bağlar, bostanlar verir ve sizin için ırmaklar akıtır.” (Nuh-10-12)  buyurmuştur.

Üçüncü nasihat:  Sultan veya başka birinin işi seni iyice üzerse “Lahavle velâ kuvvete illâ billâh. “Her türlü güç ve kuvvet Allah'ındır.” sö­zünü çok söyle. Çünkü bu dua, kurtuluşun anahtarı ve cennet hazi­nelerinden biridir. Bunun üzerine Süfyan-ı Sevri, elini sıktı ve “Ne kadar önemli üç öğüt!” dedi.

Böylece Süfyan-ı Sevri izin alarak Hz. Ca’fer in yanından ayrıldı.

 “Hasbünallahu ve ni’me’l-vekil.” “Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir!” (Al-İ İmran 173) ayeti kerimesi sıkıntılar, baskılar karşısında bunalan kişiye manevi güç verir. Kaynakların bildirdiğine göre bu ayeti Hz. İbrahim ateşe atılırken de söylemişti.

Bu üç önemli nasihati bize aktaran İmam Ca’fer’e selam olsun.