Nimet Orbay

Nimet Orbay

Tüm Makaleleri

Kur'an’ın ırk ve etnisiteye bakışı!

Rahman’ın adıyla; Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması O'nun delillerindendir. Şüphesiz ki bunda, bilenler için dersler vardır. [Rum/22]