Tahmin ediyorum bu fuar vesilesiyle en az on çocuğun kalbine dokunduk.

Bundan büyük devlet olamaz.

Ben de bu fuarın bu kadar büyük çapta etkili olacağını düşünmemiştim.

Bu fuarın bu kadar karşılık göreceğini ve tabana yayılacağını tahmin edememiştim.

Sebeplerine gelince…

Son zamanlarda Van’da edebiyat, sanat, kültür adına çok büyük bir hareketliliğin olduğu gözlerden kaçmıyor. Van tarihinde ulusal bazda bu kadar yazar ve şairin ilimize geldiği başka herhangi bir dönemi hatırlamıyorum.

Van Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi, Üvercinka, Edebiyat Mahfili, Sarı Koltuk, Kıraathane bunlardan ilk akla gelenler..

Ha bir de Dolayı Usta…

Şehrin merkezi kıpır kıpır ve en güzeli nedir derseniz Van’da bu atmosferi soluyan ve her hafta yazar ve şairlerle buluşmaya giden ciddi bir okuyucu kitlesinin oluşması…

Evet, bence en önemlisi Van’da artık ciddi bir okuyucu kitlesi oluştu. Birçok sanat, kültür ve edebiyat grupları kuruldu. Bir araya geliyorlar, kitap okuyorlar. Tahlil grupları, vs. kuruyorlar. İpekyolu ve Edremit belediyelerinin tahlil grupları ve kültürel faaliyetlerini de eklemek lazım bunlara…

Sonra 2022’de kurulan Van Yazar ve Şairler Derneği…

Haklarını teslim etmek lazım. Kurulduğu günden bu yana onlar da büyük sinerji yarattılar. Fakat en önemlisi büyük bir boşluğu doldurdular… Bu boşluk Van’daki şair ve yazarların bir araya gelmesiydi. Vanyaşad’ın en büyük katkısı bu alanda oldu.

Biz neden kendi şair ve yazarlarımızı bir araya getirmeyelim? Onlarla neden kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayalım ki? Bu sorular, herkesi bir araya getirdi. Ve 2022’den bu yana sayısız etkinlik… Bunlardan sadece birini anlatacağım. Ancak önce bu etkinliğe vesile olan bir kişiden de bahsetmemiz lazım.

Dr. Ozan Balcı…

Van’a geldiği zaman ilk görüştüğü sosyal gruplardan biri sanırım Vanlı yazar ve şairlerdi. Hepimizle tek tek ilgilendi ve ilk fitil de o zaman ateşlendi. Her zaman yanınızdayım, dedi. 24 şair ve yazarın kitabının basılmasında büyük destek oldu.

Bundan sonra yazar-okur buluşmaları başladı. Bu Van’da bir ilkti. Vanlı yazar ve şairler üç ay boyunca konferans salonu olan liselere, bazen de ortaokullara akın etti. Birçok öğrenci, yazar ve şairlerle ilk defa buluştu. Kültür, sanat, edebiyat adına yapılan söyleşilerden sonra kitapları ücretsiz imzalattılar. Ve toplamda altı bin öğrenciyle bu süreç tamamlandı. Dile kolay 6 bin öğrenciden % 10’una dokunmak bile Van’ın gelecek kuşakları açısından oldukça önemliydi.

Tabii Dr. Ozan Balcı’nın 3 milyon kitap dağıtması da ilklerden bir diğeriydi. Kütüphaneler, anaokulları, kültür merkezleri ve diğer yatırımları saymıyorum. Ama 3 milyon kitabın % 10’u karşılık bulsa, sadece bu kesimde bir okuma aşkı uyansa bile Van’ın geleceğine tarihî bir yatırım demekti. Öyle ya eğitime yapılan yatırım bugüne değil geleceğe matuf büyük bir fedakârlıktır.

İşte, bu atmosfer, bu güzel sinerji, uzun süredir tasarladığımız bir fuarın da fitilini ateşledi. Van’da yerel bir fuar şarttı. Bu hususta basında, kamuoyunda, yazar ve şairlerde büyük bir arzu ve istek vardı. Ve bunun için en uygun yer merkezî konumdaki İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’ydi.

Uzun bir hazırlık devresinden sonra son aşamaya gelindi. Derneğimizin yönetim kurulu üyeleri, bahusus Salih Geçken ve Birol Duman’ın gayretleri; İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayşe Gül Kahraman, Kültür Müdürü Necmettin Akarslan ve ekibi, yazar ve şairlerimizin de desteğiyle fuarın kapısı sonuna kadar aralandı.

I.VAN YEREL KİTAP FUARI’nın hikâyesi böyle başladı. İlk gün yaşadığımız izdiham ve devam eden rağbet, bizi de şaşırttı. Halk büyük bir teveccüh gösterdi. Hiçbir anımız boş geçmedi. İşin ilginci öğrencilerin dışında gelen kalabalıktı. Bilhassa hafta sonu halkın akın akın gelmesi. Hatta 18.00’de kapanması gereken fuarla ilgili yazarımız Eyüp Altun’un; “Ya, buradan gitmesek? Akşamı uzatsak. Ne güzel benimsemiştik, yuvamızı.” sözleri ile bir arkadaşın son günde hafta içi yine devam etsek olmaz mıydı?” talebi, belki de fuarın iç cephesini yansıtan en güzel cümlelerdi.

İçte ve dışta gelen bu taleplerin sebeplerine gelince…

Bu fuar Van tarihinde sivil toplum mensupları tarafından düzenlenen ilk fuardı.

Bu fuar, Vali Dr. Ozan Balcı, Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Emniyet Müdürü Atanur Aydın gibi üst düzey bürokrat ve siyasetçinin yanında birçok sivil toplum örgütü, başkan ve mensupları, bürokrat, esnaf, eğitimci, öğrenci ve bahusus halk tarafından sahiplenildi.

Bu fuar, Van’daki hemen hemen bütün basın mensuplarının ilgisine ve beğenisine mazhar oldu.

Bu fuar Vanlı olan, Van’da yaşayan, Van üzerine çalışmaları olan 65 yazar, şair ve akademisyeni ilk defa bir araya getirdi. Yani sadece okur-yazar buluşması değil yazar ve şairlerin, akademisyenlerin bir araya getirmesi de Van tarihinde bir ilkti. Dört gün boyunca yazar, şair ve akademisyenlerin bir arada olmaları, birçoğunun ilk kez tanışmaları, ortak bir paydada buluşmaları Van adına büyük kazançtı. Ancak bu fuarda bence en büyük katma değer çocuklardı. İnanın tabloyu gördüğünüzde gururlanıyordunuz. Van’da sadece büyükler değil çocuklar da fuara akın akın geldiler. Benim için de bu coşku oldukça değerliydi. Bu hususta çocuklarını fuara getiren başta annelerimiz olmak üzere tüm aile fertlerine minnettarlığımı belirtmek isterim…

İşte, bu tablo fuarın niçin ilgi gördüğünü bizlere özetliyordu. Hatta en güzeli neydi, biliyor musunuz?

Bu fuarda tüm Vanlılar bir araya geldi.

Bu fuarda kitaplar konuştu, biz dinledik.

Bu fuarda müthiş bir barış ve huzur ortamı vardı.

Ve özel bir bilgi daha paylaşayım mı?

Bu fuarın toplam maliyeti 10 bin lirayı geçmemişti…