banner211

ALLAH'IN ADIYLA ALDATMAK HEM İNSANİ HEM ŞEYTANİ BİR İŞTİR!

Özlü Söz: Ey insanlar! Allahın vaadi haktır. Dünya hayatı aldatıcıdır. Aldatıcılar Allah’ın adını kullanarak sizi aldatmasın. (Fatır Suresi 5. Ayet)

ALLAH'IN ADIYLA ALDATMAK HEM İNSANİ HEM ŞEYTANİ BİR İŞTİR!

Özlü Söz: Ey insanlar! Allahın vaadi haktır. Dünya hayatı aldatıcıdır. Aldatıcılar Allah’ın adını kullanarak sizi aldatmasın. (Fatır Suresi 5. Ayet)

 

Allah'ın adını kullanarak aldatmak sadece Şeytanın işi midir yoksa Şeytanlaşmış insanlar da Allah'ın adını kullanarak insanları aldatıyorlar mı?

 

Rabbimiz biz Müslümanlara çok büyük uyarı ve ikramlarda bulunmasına rağmen bu uyarı ve ikramları pek ciddiye almaz bir hayat yaşamaktayız. Sebebi de bize düşman olarak bildirilen Şeytanın aldatmalarına kanmamızdır. Zira Şeytan, Allah’tan kıyamete kadar aldığı izinle sıratı müstakim üzere oturup insanları aldatmak için Allah’ın zatına yemin etmiştir.

 

Her Müslüman namazda okuduğu Fatiha Suresinin 5. Ayetinde Allah’tan sıratı müstakim üzere kendisine hidayet verilip o nimet verilen yolda olmayı diler. Oysa Şeytan’ın sıratı müstakim yolu üzere oturacağını Rabbimiz bize Araf Suresinin 16. Ayetinde beyan buyuruyor.

 

Yani biz her gün sıratı müstakimi isterken Şeytan o yol üzerinde oturarak o yolun yolcularını bazen Allah’ın adını kullanarak, bazen nefislerini azdırarak, bazen rızık endişesi, bazen malı-mülkü, bazen ailesi, bazen de dedelerinin veli olması ile güvendirerek sıratı müstakim yolundan alıkoyar.

 

Günümüzdeki en büyük aldatması ise Yahudi-Hıristiyan ittifakının “dinler arası diyalog ve onların velayeti ile dünya barışının sağlanacağı” aldatması ile aldatır.

 

Şeytanın işi bu…

 

Allah’ın adıyla aldatmak…

 

Peki! Bu iş yani Allah’ın adını kullanarak aldatmak sadece Şeytanın işi midir yoksa Şeytanlaşmış insanlar da Allah’ın adını kullanarak insanları aldatıyorlar mı?

 

Buna cevap bulmamız gerekiyor.

 

Fatır Suresi 5. Ayetinde geçenleri inceleyelim.

 

Allah birçok ayette Ey iman edenler buyurarak hitap eder ama bu ayette Ey İnsanlar buyurarak bütün insanlığa hitap etmektedir. Yani çağrı bütün insanlığa…

 

Bütün insanlara Allah’ın vaadi haktır buyuruyor. Geçmişte ve günümüzde birçok insan Allah’ın vaadinin hak olduğuna ve gerçekleşeceğine inanmazlar. Bundan dolayı Rabbimiz kesin bir ifade ile “Allah’ın vaadi haktır” buyuruyor. Yani ister inanın ister inkâr edin bu vaat haktır ve gerçekleşecektir emri çok ciddiye alınması gereken bir ilahi uyarıdır.

 

Ayetteki ikinci ilahi uyarı “Dünya hayatı aldatıcıdır” uyarısıdır. Rabbimiz dünya hayatlarını kendi istekleri doğrultularında imar edip ilahi uyarılara uymayanların sonlarının nasıl hüsranla bittiğini bize yine Kuranda bildiriyor. Firavun ve benzeri ilahlık taslayanların insanları kendi hükümranlıkları altına alıp dünyayı yönetmeye kalkışmalarının hiçbir neticesinin olmadığını ve kendi elleri ile kendilerini tehlikeye attıklarını yine Kuranda bize beyan buyuruyor.

 

Ayetteki üçüncü ilahi uyarısı “Aldatıcılar Allah’ın adını kullanarak sizi aldatmasın” uyarısı en can alıcı uyarıdır.

 

İşte günümüzün bütün Müslümanlarının üzerinde en çok durmaları gereken “Allah’ın adının kullanılarak aldatmayı gerçekleştirenlerin aldatmasını” çok iyi etüt edip anlamak!

 

Allah, Kuranın Nisa Suresi 59. Ayetinde; “Allaha itaat edin, Resulüne itaat edin sizden olan Ul’ul emre de…” buyurarak Müslümanları bir emir sahibinin velayeti altında toplanmasını murat ediyor.

 

Ali İmran Suresi 103. Ayetinde de; “Allah’ın ipine sımsıkı sarılıp dağılmayın” buyurarak Müslümanların mutlak manada bir imam, bir halife etrafında toplanmalarını emretmektedir.

 

Müslümanlar Allah’ın emirlerini Kuranda beyan buyrulduğu şekilde anlayıp tatbik etmek durumundadırlar. Çünkü ilahi mesele her kişinin anlayışına bırakılmamış ve Kuran ile sabitlenmiştir.

 

Saltanat olmasına rağmen Hilafetin yıkılması için her türlü yola başvuran Yahudiler, Hıristiyanların desteğini alarak bugün Müslümanların dünya siyaset sisteminde temsiliyetine son vererek dünya yönetimine soyunmuştur.

 

Allah, Kuranda en çok bize Yahudilerden ve onların Müslümanlara olan düşmanlıklarından bahseder.

 

Kuran Hz. Muhammed (sav)’e inmesine rağmen ismi Kuranda dört yerde geçer. Bunlar sırasıyla Alî İmran 144, Ahzap 40, Muhammed 2 ve Fetih 29. Ayetlerdir. Birde Saf Suresi 6. Ayetinde Ahmet (as) olarak geçer. Fakat Kuranda en çok ismi geçen Hz. Musa (as)’dır. Çünkü Rabbimiz Yahudilerin nasıl isyankâr ve kural tanımız bir kavim olduğunu bildiği için Hz. Musa (as)’ya nasıl davrandıklarını ve daha evvel gelen peygamberleri nasıl şehit ettikleri ve neticede nasıl lanetli bir kavim olduklarını bize Kuranda beyan buyuruyor.

 

İşte Müslümanların dünya siyaset sisteminde söz sahibi ve temsiliyetinin olmadığı bir dönemde ve ne yazık ki Müslümanların boş bıraktığı oysa adalet ve imar ederek yönetecekleri dünya yönetimini bugün Yahudi-Hıristiyan ittifakı zulümle, kanla, işgalle ve katlederek yönetiyor.

 

Allah’ın adını kullanarak insan kitlelerini peşlerinden sürüklemek ve küfri idarelerini sürdürmek için ne yazık ki işbirlikçi Müslüman(!)lar, Yahudi ve Hıristiyanlar bu aldatmayı yapmaktadırlar.

 

Allah, Bakara Suresi 120. Ayetinde; “Siz Yahudi ve Hıristiyanların dinlerine tabi olmadığınız müddetçe onlar asla sizden hoşlanmazlar….” Ayetinin yanı sıra Maide Suresi 51. Ayetinde de; “Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları kendinize veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velisidirler. Siz onları veli edinirseniz onlardan olursunuz. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez” ayeti bizi çok ciddi manada uyarmaktadır.

 

Akledene tabi…

 

Maide Suresi 51. Ayetinde geçen veli kavramı her nedense meallerde dost olarak tercüme ediliyor. Dost kelimesi veli kavramının karşılığı değildir ancak manalarından biridir. Burada geçen “evliyaum” kelimesi dost anlamında değil idare eden yöneten ve hâkimiyet kuran anlamındadır. Bundan dolayı bu ayeti kerimede geçen evliya kelimesini velayeti Yahudi ve Hıristiyanlara vermeyin, onların yönetimi altına girmeyin eğer girerseniz onlardan olursunuz ilahi uyarısına muhatap kalırsınız şeklinde anlamamız gerekmektedir.

 

Demek ki bizleri Allahın adını kullanarak aldatmaya kalkanlara üzerimize farz olan ilimle karşılık vererek onların aldatmasına kanmayacağız. Bir diğer hususta Yahudi ve Hıristiyanların tahrif edilmiş kitaplarını dünya hükümranlığına karşı biz Müslümanlar Kuranın hükümlerinin icrası için mücadelemizi bayraklaştıracağız.

 

Onlara Allah adına dur demenin yol ve yordamı Kuranla sağlanır.

 

Selam ve dua Allah yolunun yolcularına…

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2015, 10:14
YORUM EKLE