Ahmet Bey ve Ayşe Hanım farklı yaşlarda olan iki çocuğunu farklı dönemlerde aynı okula ve aynı öğretmene teslim eder. Süreç sonucunda çocuklardan birisi çok iyi bir öğrencilik dönemini geçirir ve en saygın liseyi ve üniversiteyi kazanıp saygın mesleklerden birine sahip olur. Öbür çocukları ise kardeşinin aksine çok kötü bir öğrencilik süreci geçirir ve normal bir üniversiteden de mezun olmasına rağmen işsiz ve isteksiz bir şekilde yaşamını sürdürmektedir.

Bununla ilgili yaptığımız araştırmalar sonucunda anne-babanın çocuklarından birisi ile çok iyi ilgilenip her süreçte yanında olduklarını, sevgi ve ilgilerini asla eksik etmedikleri anlaşılmıştır. Fakat öbür çocukları ile ilgilenme ve takip etme konusunda çeşitli bahanelere sığınıp (Ev, iş, arkadaşlar, uzaklık, bakıcılar) gerekli hassasiyeti göstermemişlerdir. Bu iki duruma bakılacak olursa, yukarıda saydığımız iki sonucunda olması, kaçınılmaz bir son olarak görülebilir. Burada tüm sorunu aileye yüklemek belki çok adil olmayabilir ama en önemli etkinin aile olduğu da bir gerçektir.

Çocukların karnelerinin amacı, çocuğun eğitim sürecindeki performansını gösterir. Bu performans, çocuğun kendine özgü yetenekleri, çabaları, okuldaki öğretim kalitesi ve evdeki öğrenme ortamı gibi birçok faktörden etkilenir. Bu faktörler aynı düzeyde bir etkiye sahip değildir fakat birinin etkisi diğerlerini de etkileyebilir. Bunların içerisinde en önemli etkiye sahip ayak kesinlikle ailedir. Peki, ailenin ne tur sorumlulukları vardır:

Anne-babaların sorumluluğu genellikle çocuğa sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlamak, eğitime olumlu bir tutum sergilemek ve çocuğun öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktır. Sağlıklı bir öğrenme ortamı, çocuğun dikkatini dağıtacak unsurlardan arındırılmış, sessiz, rahat bir çalışma alanı sağlamak anlamına gelebilir. Eğitime olumlu bir tutum, çocukların öğrenmeyi değerli ve keyifli bir süreç olarak görmesini teşvik etmektir. Aktif katılım, öğrencinin ödevlerini kontrol etmek, okul projelerinde yardımcı olmak, öğrenme hedeflerini belirlemek ve öğrencinin öğrenme sürecinde karşılaştığı zorlukları aşmasına yardımcı olmak anlamına gelebilir. Çocuklara karşı gösterilen samimi sevgi ve ilgi, çocukların aile içerisinde birilerinin kendisine değer verdiğini, sevgi gösterdiğini ve iyi olma hali için çaba gösterdiğinin farkında olması, çocuğu hem okula hem de derslere karşı daha da motive edecektir.

Ancak, yukarıda da değindiğimiz gibi çocukların karnelerinden anne-babaların tamamen sorumlu tutulması yanıltıcı olabilir. Karneler, çocuğun bireysel çabalarının ve okuldaki öğretimin kalitesinin bir yansımasıdır. Anne-babaların kontrolü dışında olan birçok faktör, çocuğun akademik performansını etkileyebilir. Bu nedenle, bir çocuğun karne notlarından sadece anne-babaların sorumlu tutulması adil olmayabilir.

Öğrencinin karne notlarının iyi veya kötü olmasında etkili olan birçok faktör vardır. Bu faktörler genellikle öğrencinin bireysel çabaları, öğretmenin öğretim kalitesi ve evdeki öğrenme ortamını içerir. İşte bu faktörlerin detayları:

1-Öğrencinin Bireysel Çabaları: Bu, öğrencinin öğrenmeye olan ilgisini, dersleri takip etme ve ödevleri tamamlama yeteneğini, sınavlara hazırlanma ve bilgileri uzun süreli bellekte saklama becerisini içerir. Ayrıca, öğrencinin sahip olduğu öğrenme stilleri ve becerileri de notları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

2-Öğretmenin Öğretim Kalitesi: Öğretmenin öğretim metotları, ders materyallerinin kalitesi, sınıf içi disiplin ve motivasyon, öğrencilere sağladığı geri bildirim ve destek, tüm bunlar öğrencinin performansını etkileyebilir.

3-Evdeki Öğrenme Ortamı: Anne-babaların eğitime olan tutumları, evde sağlanan öğrenme kaynakları ve destek, aile içi ilişkiler ve evdeki genel huzur hali, öğrencinin akademik performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Bu faktörlerin tümü birlikte çalışarak öğrencinin karne notlarını etkiler. Her bir faktörün etkisi öğrenciden öğrenciye değişir, bu yüzden belirli bir faktörün her zaman en etkili olacağını söylemek zordur. Ama, sağlıklı sonuçlara varmak için bu faktörlerin olumsuz etkilerini minimize edilmesi gerekmektedir.