İnşaat Mühendisi Faruk Görünüş, Van’ın deprem gerçeğini gündeme taşımaya devam ediyor. Van'da ve ilçelerdeki belediyelerin üniversite ile işbirliği kurması gerektiğine dikkat çeken Görünüş, otel ve hastanelerde deprem performans analizinin yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

“VAN’DAKİ HASTANELERİNİN DEPREM TAHKİKLERİ YAPILMALI””

Yaşanılan depremi bir kez daha gündeme getiren İnşaat Mühendisi Faruk Görünüş, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, bu depremlerden etkilenen illerdeki belediyelerce, inşaatı tamamlanmamış veya bitmiş fakat orta hasar almış binaların deprem tahkiklerinin kontrolü için üniversitelerle protokol imzalandı. Yaklaşık beş aydır bu illerde deprem profesörü hocalarla birlikte çalışmalara katılıyor ve Van için veri toplamaya devam ediyorum. Hastaneler, deprem sonrası hemen kullanım performansını sağlamak zorunda olan yapılardır. Yani bu yapılar olası büyük bir depremde ağır veya orta hasar almamalı ve hemen kullanılabilmelidir. Dolayısıyla Van ve ilçelerinde bulunan 2018 yılı öncesi tüm özel ve kamu hastanelerinin deprem tahkikleri, üniversitelerin kontrollüğünde bir an evvel yapılmalıdır.” Dedi.

“GÜÇLENDİRİLMELERİ GEREKEBİLİR”

Başkan Akman, özel gereksinimli bireylere sahip çıkmak herkesin temel görev ve sorumluluğudur Başkan Akman, özel gereksinimli bireylere sahip çıkmak herkesin temel görev ve sorumluluğudur

Görünüş, “Büyük bir afette özellikle ulaşım ve erişimin daha kısıtlı olacağı Bahçesaray gibi ilçeler için bu durum çok daha büyük önem arz etmektedir. İlçelerimizi etkileyecek büyük bir depremde, orada bulunan hastanelerin hasar alması veya yıkılması durumunda hızlı tedaviye ulaşamayacak yüzlerce vatandaş olacaktır. İlçemizdeki birçok hastane 90'lı yıllarda yapılmış ve dönemin teknolojik yetersizliğinden dolayı birçoğunda hazır beton kullanılmamıştır. Betonlar dere malzemesiyle ve elle dökülmüş, inşaatlar dönemin deprem yönetmeliği şartlarına göre yapılmıştır. Dolayısıyla mevcut haliyle 2018 deprem yönetmeliğini sağlayıp sağlamadığı kontrol edildiğinde güçlendirilmeleri gerekebilir.” İfadelerini kullandı.

“DEPREM PERFORMANS ANALİZİ İSTENMELİ”

Yapılması gereken sadece bir karar ve bir yazıdır diyen Görünüş, şunları kaydetti: “Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri karar almalı ve bunu ivedi bir şekilde uygulamaya koymalıdır. Belediyeler öncelikle bir veya birkaç üniversite ile bu konuda protokol imzalamalı ve kent merkezi ve ilçelerindeki tüm özel, kamu ve üniversite hastanelerine yazı yazmalı ve bu hastanelerin deprem performans analizlerini talep etmelidir. Her an büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeği göz ardı edilmemelidir. Van ve ilçelerinde bulunan oteller için de durum bundan farksız değildir. Şu an kentte 30-40 yaşında olan ve aktif kullanılan oteller bulunuyor. Bu yapılarda da aynı şekilde güncel deprem yönetmeliğine göre deprem performansının sağlanması gerekir. Dolayısıyla hastanelerde olduğu gibi, 2018 yılı öncesi yapılmış tüm otellerden de üniversitelerin kontrolünde olmak kaydıyla yapı deprem performans analizi istenmeli ve hatta işletmenin faaliyetlerine devam etmesi için bu raporların zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.”

“DEPREM KONUSU HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR”

Görünüş, son olarak cümlelerini şöyle tamamladı: “Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanı A. Adayıyım. Göreve geldiğimde tüm bu tecrübelerimi kente hızlı bir şekilde yansıtacağım. Fakat kaybedecek zaman yok. Belediyelerimize bu konuda destek vermeye hazırım. Ülkemizdeki birçok profesör hocayla hali hazırda çalışmalar sürdürüyorum. Belediyeler ile üniversiteler arasındaki bu bağı kurabilir, organizasyonu sağlayabilir ve depremlere dirençli bir Van için gerekli tüm önlemlerin bugünden alınması noktasında lokomotif görevini üstlenebilirim. Bilinmelidir ki deprem konusu Van için şu an ulaşımdan, turizmden, sanayiden, peyzajdan, altyapıdan, tarım ve hayvancılıktan çok daha elzem ve önemlidir.”