banner290

 TL’ye geçen kazanacak! Vergi istisnası TBMM’ye sunuldu! İşte tüm detaylar...

Liralaşma stratejisi doğrultusunda yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. TBMM'ye sunulan yeni taslağa göre 2022 yılı sonuna kadar elindeki dövizleri TL'ye çeviren şirketlerin mevduatlarındaki faiz ve kar payına vergi istisnası sağlanacak.

 TL’ye geçen kazanacak! Vergi istisnası TBMM’ye sunuldu! İşte tüm detaylar...

AK Parti, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifine göre; Bankacılıkta sigorta kapsamı genişletilecek. Kredi kuruluşları nezdindeki resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ile fınansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigorta edilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın görüşü alınarak Fon tarafından belirlenecek.

KİMLER PAY ALAMAYACAK?

TMSF, kendisine tahsis edilen kaynakları, devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibi için kullanabilecek. Bankacılık Kanunu'na eklenen maddeyle, Fon tarafından tasfiye edilen bankalarda, borçların ödenmesinden sonra kalan bakiyenin dağıtımında, bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, iştirakleri, bankanın iflasına neden olanlar, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler pay alamayacak. Bu kişilerin payları devlete geçecek.

O ŞİRKETLERE AİT PAYLAR TAMAMEN SATILABİLECEK

Soruşturması devam edenlerin payları ise beraat kararına kadar Fon hesabında tutulacak. Teklife göre, 2016'daki darbe girişiminin ardından kayyum atanan şirketlerdeki kaçak kişilere ait paylar, kısmen ya da tamamen satılabilecek. Bu şirketlerde kar payı dağıtılabilecek, ancak milli güvenlik tehdidi burada da istisna olacak.

DÜZENLEMEDE 3 AY DETAYI

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörülen düzenlemeyle, şirketlerin 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan dövizlerini 2022 sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına çevirmeleri ve en az üç ay vadeli hesapta tutmaları durumunda, bu hesapların vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

VADE SONUNDA YENİLENEN HESAPLARA DA UYGULANACAK

Bu istisna, Cumhurbaşkanı yetkisiyle, 30 Haziran 2022 veya 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar için de uzatılabilecek. Kurumlar vergisi istisnası, 2022 sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.

FON'A BAĞLI MEVCUT ŞİRKETLERİ DE KAPSAYACAK

Varlık Fonu tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, Rekabet Kanunu dışında kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi tutulmayacak. Düzenleme, Fon'a bağlı mevcut şirketleri de kapsayacak.

Teklife göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılıp büyükşehir belediyelerine devredilen metro projeleri için bütçeden harcanan tutarlar için yapılacak kesinti oranı, belediyelerin aylık vergi gelirleri tahsilatından ayrılacak payların yüzde 5'ini geçemeyecek.

SABAH

YORUM EKLE