banner290

Van Çaldıran Kaymakamlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Van Çaldıran Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde 1 yıl süre ile çalıştırılmak üzere 3 Eğitici personel alımı yapacağını duyurdu.

Van Çaldıran Kaymakamlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

40 yaşını doldurmamış olmak,

Bayan olmak (ADEM merkezinin kadınlara hizmet verecek olması nedeniyle),

Seyahat engeli bulunmamak,

Sosyal iletişim becericisine sahip olmak,

Başvuru yapılacak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ilçe sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olmak

Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine- karşı suçlar; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık; sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas; ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURU TARİHİLERİ

Başvuru Tarihleri: 20/01/2023 - 27/01/2023 (mesai bitimi)

İSTİHDAM SÜRESİ

Deneyim Süresi: 1 ay

Çalışma süresi: 1 yıl

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, 09.01.2023 tarihi saat 17:00'a kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri de verilebilecektir. Bir dilekçe ekinde;

1- Özgeçmiş

2- Mezun olduğu Lisans veya Lisansüstü Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da E-Devlet Çıktısı

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Nüfus Kayıt Örneği

5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6- Adres Durum Belgesi (Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)

7- Son 2 Yıla Ait Geçerliliği Olan KPSSP3 Sınav Sonuç Belgesi (2021-2022)

8- Adli Sicil Kaydı

9- Çalışmasına Engel Olmayacağına Dair Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu) Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. Şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER