banner290

Van, kadın istihdamında da son sıralarda yer aldı!

Türkiye’ye de kentler arası gelişmişlik düzeyleri açısından ciddi bir dengesizlik ve eşitsizlik gözlemlenirken, bu eşitsizlik istihdamda da kendini gösteriyor. Genç nüfusun en fazla olduğu 5 ilden birisi olan Van’da işsizlik de en önemli problemlerin başında geliyor. Kentin işsizlik meselesi yıllardır devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun istatistikleri olayın farklı bir boyutunu daha ortaya koydu. Kurumun 2022 yılı ‘İstatistiklerle Kadın’ verisini paylaşırken, erkeklerin yanı sıra Van’ın kadın istihdamında da en düşük iller arasında yer aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Van, kadın istihdamında da son sıralarda yer aldı!

ŞEHRİVAN HABER: ORHAN SAĞLAM-ÖMER AYKAÇ

yıllarda kentin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik, gün geçtikçe derinleşmeye devam ediyor. Kentte istihdama yönelik çalışmalar yürütülürken, bu çalışmalar her geçen artan nüfus karşısında ise adeta tükeniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Van, işsizliğin en yüksek olduğu TRB2 bölgesinde yer alırken, kentin gündemindeki işsizlik konusu ise hiç değişmiyor. Yine son açıklanan TÜİK 2022 yılı ‘İstatistiklerle Kadın’ verileri baz alındığında Van’da erkek istihdamın yanı sıra kadın istihdamında da büyük eksikliğin olduğu görülüyor. Kadın istihdamında son sıralarda yer alan TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) yüzde 19,6 olarak verilirken, kentin işsizlik kıskacından bir türlü çıkamadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

VAN’DA KADIN NÜFUSU FAZLA AMA İSTİHDAMI AZ!

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illerden biri olan Van’da kangrenleşen işsizlik sorunu her geçen gün artmaya devam ediyor. İş gücünün yüksek olduğu kentte, yıllardır istihdam sorunu devam ederken, kent de işsizlik kıskacından bir türlü çıkamıyor. Her zaman düzenli olarak veri paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van’daki birçok sorun gibi işsizlik sorununu da gözler önüne sermeye devam ediyor. Van’ın nüfusunu 575 bin 453 erkek ve 553 bin 296 kadın olarak açıklanırken, yüzde 50,98 erkek, yüzde 49,02 kadın oluşturuyor. Kadın oranının da yüksek olduğu kentte TÜİK verilerine göre kadın istihdamında da büyük bir eksiklik yaşanıyor.

VAN, KADIN İSTİHDAMINDA DA SONLARDA!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin kadın istatistiklerini açıkladı. nBuna göre; kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görülürken ev işlerinin genellikle kadınlar tarafından üstlendiği görüldü. Verilere göre en düşük kadın istihdam oranı yüzde 19,6 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti. Bu bölgeyi yüzde 15,9 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), yüzde 14,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesi izledi. En yüksek kadın istihdam oranı ise yüzde 36,8 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde gerçekleşti. Bu bölgeyi yüzde 35,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), yüzde 33,8 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) izledi.

KADINLAR ÜLKENİN BÜYÜK BİR ORANINI KAPSIYOR!

Türkiye'de nüfusun yüzde 49,9'unu kadınlar, geri kalanıysa erkekler oluşturuyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yılında kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi, erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti.

KADINLARIN KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETME ORANI DÜŞÜK!

Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,2 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 72,4 oldu. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2022 yılında, yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 21,8 iken bu oran kadınlarda yüzde 30,4, erkeklerde yüzde 13 oldu. Kadınların yüzde 51,1’i, erkeklerin ise yüzde 71,9’u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti.

KADINLARDA OKUMA ORANI YÜKSELİYOR!

Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2022 yılında yüzde 5 iken bu oran kadınlarda yüzde 6,8, erkeklerde yüzde 3,2 olarak hesaplandı. Kadınların yüzde 80,5’i, erkeklerin ise yüzde 88,2’si evde yalnız otururken kendilerini güvende hissettiğini bildirdi.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre, 2008 yılında en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 72,6, erkeklerin oranı yüzde 89,8 iken bu oran 2021 yılında ise kadınlarda yüzde 87,3, erkeklerde yüzde 97,1 oldu. 2008 yılında yükseköğretim mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 7,6, erkeklerin oranı yüzde 12,1 iken bu oran 2021 yılında kadınlarda yüzde 20,9, erkeklerde ise yüzde 25,1 oldu.

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 32,8…

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32,8, erkeklerde ise yüzde 70,3 oldu. Eğitim durumuna göre incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 12,8, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 25,3, lise mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32,5, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 38,5 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 67,6 oldu.

KADIN YÖNETİCİ ORANLARI

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, kadın büyükelçi oranı 2011 yılında yüzde 11,9 iken 2022 yılında yüzde 27,2 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre, 2022 yılsonu itibarıyla 579 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısı 100, erkek milletvekili sayısı ise 479 oldu. Meclis'e giren kadın milletvekili oranı, 2007 yılında yüzde 9,1 iken 2022 yılında yüzde 17,3 oldu. Yükseköğretim istatistiklerine göre, yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı 2010-2011 öğretim yılında yüzde 27,6 iken 2021-2022 öğretim yılında yüzde 33,2 oldu. 2021-2022 öğretim yılında doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı yüzde 40,2, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranı yüzde 50,8 oldu. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında yüzde 14,4 iken 2021 yılında yüzde 20,7 oldu.

EV İŞLERİNİ GENELLİKLE KADINLAR ÜSTLENİYOR!

Aile yapısı araştırması sonuçlarına göre, 2021 yılında hanedeki ev işlerinin genellikle kim tarafından yapıldığı incelendiğinde, evin badana, boyası hariç tüm işler genellikle bir hanehalkı ferdi tarafından üstlenildi. Hanehalkı ferdi tarafından yapılan ev işleri cinsiyete göre incelendiğinde, ev işlerini genellikle kadınlar üstlendi. Kadınlar en fazla yüzde 94,4 ile çocuk bakımı, yüzde 85,6 ile çamaşır ve bulaşık yıkama (makineyle bile olsa), yüzde 85,4 ile yemek yapma ve evin günlük toplanması ve temizlenmesi işlerini üstlendi. Erkekler en fazla yüzde 74,1 ile aylık faturaların ödenmesi, yüzde 65,2 ile küçük bakım, onarım, tamir işlerini üstlendi.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023, 18:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER