Bu karardan önce işletme sahibi işyerinde kullandığı enerjiyi kurduğu güneş enerjisi sistemiyle kendisi üretiyor, üretim fazlasını da belli bir bedel karşılığında sisteme dahil ediyordu. Kararla birlikte üretilen enerji fazlası sisteme bedelsiz bırakılacak.  Alınan bu karar Serbest Piyasa Koşullarının ruhuna da ters. Çünkü işletme sahibi işyerinde kullanacağı enerjisini üretmek için ciddi masraf ediyor. Bu masrafını da üretim fazlası enerjiyi belli bir bedel karşılığında sisteme dahil ederek karşılamaya çalışıyor. Bu da yıllarını alıyor.

Üretim fazlası enerjiyi satın alma bir nevi üretimi de teşvik ediyordu. Temiz enerji için bu uygulama şart. İster işletme, ister ev sahibi olsun, herkes kendi enerjisini kendisi üretebilmeli ve üretim fazlasını belli bir bedel karşılığında sisteme satabilmeli. Devlet bunu teşvik etmeli. Bu hak sadece bir takım insanlara tanınmamalı. Herkes bu haktan faydalanmalı. 

Van Gölü'nde bir asır sonra bir ilk yaşandı! Van Gölü'nde bir asır sonra bir ilk yaşandı!

Özellikle sanayici üretim fazlası enerjiyi belli bir bedel karşılığında sisteme satamazsa yaptığı masrafla baş başa kalır ve bu yükün altından da kalkamaz. Çünkü alınan kararlara güvenerek bu yatırımı yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu EPDK Yöneticilerinden ricam, lütfen bu kararı yeniden gözden geçirmeleri ve kararı Resmi Gazete'den geri çekmeleridir.