Dr. Sait Ebinç yazdı... Tango Ağa (Sadullah Karatekin)

On dokuzuncu asrın son çeyreğinde 1879 Doksan üç harbinden bir sene sonra doğmuş Van’da Mollakasım Köyü’ndeki yatırı bulunan Karaşeyh’in ahfadından olup esas ismi Sadullah Karatekin’dir.

Eskiden hacılık ve hafızlık insanı adından eden ünvanlardı. Bu nedenle lakaplarıyla topluma mal olmuş şahısların isimleri yakın tanıdıkları hariç çoğunlukla lakaplarıyla bilinirdi.

Filvaki Tango Ağa lakabı Sadullah efendinin ismini geride bırakıp adının önüne geçmiş bir lakaptı.

Tango Ağa Van’da hem Abdülhamit dönemini yaşamış hem Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemini yaşamış bir insandı. Tango Ağa Van’ın işgal yıllarının çilesini zorluğunu görmüş ve bizzat tanık olmuş bir insandı.

Bulunduğu her sohbet ortamında Atatürk’e olan hürmetini ve sevgisini dile getirirmiş. Bu nedenle başındaki milli mücadaleyi temsil eden kalpağı ölene kadar çıkarmadı.

Tango Ağa aynı zamanda Van’ı İstanbul Meclis-i Mebusan'da temsil eden Van’ Mebusu Hakkı Ungan’la da akrabaydı. Hakkı Ungan daha sonra yedi dönem Van mebusluğu yapacaktır.

Hakkı Ungan’ın Babası Hacı İbrahim’in Babası Hüseyin Mollakasım Karyesinden (köyünden) Şeyh Mustafa Efendinin biraderi Şeyh Ahmet’in kızıyla evliydi. Tango Ağa Van’ın renkli simalarından biri olarak her zaman meşk meclislerin aranan şayanı-ı dikkat adamlarından biriydi.

O davudi sesiyle çok güzel Türküler söylermiş. Düğünlerde merasimlerde onun sohbeti nüktesi ve hepsinden önemlisi sesi ve çok güzel oyun oynamasıyla marufmuş. Bu lakap onu tanıyanların anlatıklarına göre kendisi İstanbul’da uzun süre kalıp her zaman şık giyindiği için bu ad Van’ın sakinleri tarafından ona yakıştırılmıştı.

Tango Ağa uzun boylu, mütebbesim simasıyla başında her daim Kuvvayı Milliye’nin sembolü olan kalpağıyla Fransız devrimindeki Jakobinlerin giydiği külot pantolunu ayağında her daim parlak çizmeleriyle elinde gümüş kırbacı göğsünde gümüş köstekli Nacar saatiyle at sırtında Van’a gelip giderken bütün o muhittte köylerde ve şehirde hatırı sayılır hürmet duyulan sofralı bir şahsiyetmiş.

1957 senesinde Van’a gelen Cumhur Başkanı Celal Bayarı karşılamak için Terzi Baki Okay ve Edremitli Baydaş’la birlikte Hava Alanı’na giderken o zamanki Edremit yolu Van Kalesinden başlayarak Şamranaltından geçtiği için o civarda Terzi Baki Okay’ın Jipinin devrilmesi suretiyle kaza geçirirler o kazada Terzi Baki Okay ve Edremitli Baydaş yaralı kurtulurken Tango Ağa bu kazada rahmete gider.

Sene 1957...