Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 3 yılda bir, 15 yaşındaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin 2022 sonuçları açıklandı.

Türkiye tüm branşlarda OECD ülkelerinin ortalamasının altında kalırken daha önceki yıllarda olan sıralamalarına göre ‘’fen, matematik ve okuma ‘’ alanlarında 5 sıra yukarı çıktı. Türkiye’den katılım kısmını baktığımızda Nisan-Mayıs 2022 tarihlerinde 60 ilden 196 okulda ve 7 bin 250 öğrenci PISA araştırmasına katıldığı anlaşılmıştır. Bu araştırmaya sayı olarak kaçının MEB den kaçının özel okullardan katıldığı bilgisi verilmezken hem devlet, hem de özel okullardan katılım vardı. MEB'in verdiği bilgiye göre "PISA araştırmasına katılacak olan okul ve öğrencilerin seçim işlemi, OECD tarafından tesadüfi (seçkisiz) yöntemle belirleniyor".

Rapora göre fen, matematik ve okuma becerileri açısından hem OECD ülkelerinde hem de dünya ortalamasında ciddi düşüş görüldü. Türkiye ise, 2018 yılında matematik kategorisinde 42. sırada, okuma kategorisinde 40. sırada ve fen kategorisinde 39. sırada yer alan Türkiye, 2022'de matematikte 39. sırada, okumada 36. sırada, fende ise 34. sırada yer aldı. Türkiye'nin diğer derslere nazaran özellikle fen ve matematik alanlarındaki PISA 2022 ortalaması, PISA da şimdiye dek elde edilen yüksek sonuçlar arasında yer aldı.

Matematik alanında anlamaya yönelik ağırlık kazanan soruların var olduğu ‘’PISA 2022'de matematik alanında hem OECD hem de tüm ülkelerin ortalamalarında düşüş görülürken, Türkiye'nin puanı stabil kaldı. Matematikte OECD ortalaması 472 puan, tüm ülkeler ortalaması 438 puan iken Türkiye'nin puan ortalaması 453 oldu. Türkiye OECD ülkeleriyle arasında matematik alanında 2015 yılındaki 70 puanlık farkı 2022 yılında 19 puana düşürdü, tüm ülkelerle arasındaki 41 puanlık farkı kapattı.’’ Bunlara bakınca Türkiye için şunu söyleyebilir miyiz: Türkiye OECD ülkeleri ile arasındaki farkı istenilen düzeyde kapatabilmiş mi? Bu duruma cevap veren Korlu, ‘’PİSA da ki ortalama verilerden ziyade yeterlilik düzeylerine bakarak değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağını söylüyor.’’ Bunun yanında Korlu,"PISA sonuçlarına göre matematikte ikinci düzey altı yani “temel yeterliklere sahip olmayan" çocukların oranı Türkiye'de % 39. Aslında hala temel becerileri düşük olan çocuk sayısının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz." Diyerek soruları anlama kısmında yetersizliklerimizden bahsetmektedir.

"Öte yandan Türkiye’de matematikte üst düzey başarı gösteren öğrencilerin oranı 2018’e göre değişmedi. Ama OECD’de ortalamasında bir düşüş olduğu için biz Türki