Ercüment Züngür yazdı: Yapay zekâ dostumuz mu?

Bastığınız her düğme, dokunduğunuz her ışık sizin yeni dostunuz olabilmektedir ve sizi kendine bağımlı hale getirebilmektedir. Burada sadece tefelon, bilgisayar, TV değil aynı şekilde evde kullandığınız akıllı araçlar, kullandığınız arabalar da bu arkadaşlığın türevleridir. Hayatımızın her noktasında kendisine yer bulan hatta hayatımızın işleyişine müdahil olup yön veren bir oluşum olan yapay zekâyı ele alacağız. Bizi mutlaka bir yönümüzden tutan kendine çeken ve bize istediğini yaptırıp ve yönlendiren, hatta bizim yerimize düşünen gerektiğinde neyi nasıl yapmamız gerektiğine karar veren soyut bir akıldır. Bunu yaparken de yaşa veya akıl olgusuna sınır koymamaktadır. Bir yaşındaki çocuk için içerik ve veri ortaya koyarken aynı şekilde yetmiş yaşındaki kişi için de veri ortaya çıkarabilmektedir. Bunu yaparken de işin psikolojik, sosyolojik, duygusal yönlere de hitap edip kendine bağlayacak bir yapıya dönüşmektedir. Yapay zekâ (AI), makinelerin insan zekâsını taklit ederek öğrenme, mantık yürütme, problem çözme, algılama, dil anlama gibi yetenekler kazanmasıdır. Yapay zekâ, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesiyle birlikte, günümüzde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Yapay zeka iki ana kategoriye ayrılır: zayıf yapay zeka ve güçlü yapay zeka. Zayıf yapay zekâ, belirli bir görevi gerçekleştirmek için programlanmış sistemleri ifade eder. Örneğin, sesli asistanlar veya öneri algoritmaları gibi. Güçlü yapay zeka ise, genel anlamda insan zekasını taklit edebilen ve çeşitli karmaşık görevleri yerine getirebilen sistemleri kapsar. Yapay zeka, eğitimden sağlık hizmetlerine, otomotiv endüstrisinden finans sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin, eğitimde, öğrencilerin öğrenme stilini anlayarak onlara kişiselleştirilmiş eğitim deneyimleri sağlamak için yapay zekâ kullanılabilir.

Yapay zeka (AI), son yıllarda hızla gelişen bir teknoloji alanıdır ve birçok farklı sektörde çeşitli faydalar sağlamıştır. İşte bazıları:

Veri Analizi: Yapay zeka, büyük veri setlerini hızlı ve etkin bir şekilde analiz edebilir. Bu, örneğin, eğitim sektöründe öğrencilerin öğrenme stillerini ve eğilimlerini anlamak için kullanılabilir. Eğitimin neredeyse tüm basamaklarına inen ve o basamağa göre veri üreten bir sistemdir.

Etkinlik ve Verimlilik: Yapay zeka, belirli görevleri otomatikleştirebilir, bu da zaman ve kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmayı sağlar.

Kişiselleştirilmiş Deneyimler: Yapay zeka, kullanıcıların tercihlerini ve davranışlarını öğrenerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilir. Bu, örneğin, eğitimde öğrencilere kişiye özel öğrenme deneyimleri sunmak için kullanılabilir.

Hata Minimizasyonu: Yapay zeka, belirli görevlerde insan hatasını azaltabilir. Örneğin, tıp alanında, AI, teşhis ve tedavi planlarını oluşturmak için kullanılabilir.

Sürdürülebilirlik: Yapay zeka, enerji tüketimini optimize ederek ve atıkları azaltarak daha sürdürülebilir bir dünya yaratmada önemli bir rol oynayabilir.

Yapay zeka (AI), birçok faydasına rağmen, bazı potansiyel riskler ve zorluklar da içerir. İşte bazıları:

İş Kaybı: Yapay zeka ve otomasyon, bazı işlerin (özellikle rutin ve tekrarlayan işlerin) yok olmasına neden olabilir. Bu, çalışanların yeni beceriler edinmek zorunda kalacağı anlamına gelir.                                                                                                                                                       

Gizlilik Sorunları: Herhangi bir konu hakkında konuşuyorsunuz ve girdiğiniz ilk arama motorunda karşınıza az evvel konuştuğunuz konunun başlığı çıkıyor. Sizin için özel olan veya gizliliğinin korunması gereken konu hakkında yaptığının konuşmalar ve araştırmalar yakınınızda bulunan bir telefon sayesinde ortama yayılabilir. Ki bu telefon veya bilgisayar sizin olmayabilir bu da verilerinizin başkasının da bilgisayarına telefonuna işlemesine olanak sağlamaktadır. Sadece telefon, bilgisayar değil buraya evde, dışarıda kullandığınız tüm akıllı araçları da dahil edebiliriz. Yapay zekâ, genellikle geniş veri setlerini analiz eder. Bu, kişisel bilgilerin yanlış ellere geçmesi durumunda gizlilik ihlallerine yol açabilir.

Etik Sorunlar: Yapay zeka, örneğin, bir AI’ nin yanlış bir karar vermesi durumunda sorumluluk gibi etik sorunları gündeme getirebilir. Sizin için özel olan ve sizden başkasının bilmesi durumunda mahremiyetinizin ortaya dökülmesi gibi sorunlara yol açılabilmektedir.

Güvenlik Riskleri: Teknolojinin bu kadar hayatımızın içerisinde var olması, güvenlik yönünden çok zayıf bir kalkana sahip olduğumuzu da göstermektedir. Yapay zeka sistemleri, kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılabilir. Örneğin, AI teknolojileri, hedeflenen siber saldırılar için kullanılabilir.

Eşitsizlik: AI teknolojilerine erişim ve kullanım konusunda eşitsizlikler olabilir. Bu, teknolojik eşitsizliği daha da artırabilir. Bir öğrenciniz hala verilerini kalem kağıt ile analiz ederken, başka bir öğrenci öbür öğrencinin günlerce ortaya çıkardığı veriyi dakikalar içerisinde katları ile çıkarabilmektedir.