Bu hafta sonu ülkemizde yaklaşık 3 milyon 36 bin 945 kişi YKS sınavına girecek ve ülkemiz sessiz iki gün geçirecektir. Sınav giren bu kadar kişinin neredeyse 10 katı kişi de dışarıda aynı heyecanı yaşayacaktır. Bazı kişiler için hayatın akışı bazı kişiler için de hayatın ta kendisi olan bu sınavın var olma amacı nedir? Bu soruya vereceğimiz cevap ve cevaplar yazımızın detayını oluşturacaktır.

Bu sürecin ve heyecanın minimize etmek en önemli kazanımımız olacaktır ve bu kazanımımız sınavın konumu da belirleyecektir. ‘’Bu süreçte yapılabilecek en sağlıklı, faydalı şey; paylaşmak isterlerse çocuklarımızın, gençlerimizin kaygılarını, üzüntülerini, endişelerini, fikirlerini dinlemek olacaktır. Yaşadıkları zorlukların anlamsızlığını gençlerden daha iyi bilemeyiz. Çünkü onlar yıllardır bu sürecin içindeler, olan biten her şeyin farkındalar.’’

Sınavlar, bireyin belirli bir mesleğe giriş yapabilmesi için genellikle gereklidir. Özellikle teknik, tıbbi veya hukuki gibi belirli mesleklerde, sınavlar genellikle belirli bir bilgi düzeyini doğrulamak için gereklidir. Ancak, sınavların mesleki başarı üzerindeki etkisi genellikle mesleğe ve bireyin kendi yeteneklerine, becerilerine ve tutumlarına bağlıdır. Bazı meslekler, sınav notlarına dayanarak öğrencileri kabul ederken, diğerleri ise pratik becerilere, deneyime veya yaratıcılığa daha çok önem verebilir. Mesela, bir sanatçı veya girişimci olmak isteyen bir kişi için, sınav notlarından ziyade, yetenekler, yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik becerileri daha önemli olabilir. Ayrıca, mesleklerin çoğu artık sadece teknik bilgiye değil, aynı zamanda etik, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik gibi konulara da önem vermektedir. Bu nedenle, sınavlara ek olarak, bu tür konuları öğrenmek ve anlamak da önemlidir. Örneğin, bir inşaat mühendisi olmak isteyen bir öğrenci, sadece matematik ve fizik bilgisine sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir ve enerji verimli binalar tasarlamak için çevresel bilince de ihtiyaç duyar. Sonuç olarak, iyi bir meslek için sınavlar önemlidir, ancak genel başarı, sadece sınav notlarına değil, aynı zamanda kişisel yeteneklere, becerilere, deneyimlere ve geniş bir bilgi yelpazesine de bağlıdır.

Sınavlar, öğrencilerin bir konuda ne kadar bilgi sahibi olduklarını ölçme aracıdır. Aynı zamanda, hem öğretmenlerin hem de kurumların öğrencilerin ilerlemesini takip etmelerine ve eğitim yöntemlerini gerektiği şekilde ayarlamalarına yardımcı olur. Ancak, sınavların hayatımızdaki önemi genellikle kişinin bakış açısına bağlıdır. Bir yandan, sınavlar öğrencilere belirli bir konu üzerinde odaklanma ve çalışma disiplini sağlar. Diğer yandan, sınavlar sadece öğrenme sürecinin bir parçasıdır ve genellikle bir öğrencinin genel yeteneklerini veya potansiyelini tam olarak yansıtmaz. Öğrencilerin sınavlara olan tutumunu, onların sadece notlarına odaklanmaktan ziyade bilgi ve becerilerini genişletme aracı olarak görmelerini sağlamak önemlidir. Bu, onlara sürdürülebilir bir gelecek için gerekli becerileri kazandırmak için de önemlidir. Örneğin, bir öğrenci bir sınavda iyi bir not alsa bile, sürdürülebilirlik, çevre bilinci veya toplum hizmeti gibi konularda bilgili olup olmadıkları hala belirsiz olabilir.

Bu nedenle, öğretmenler olarak, öğrencileri sınavlara hazırlarken bu tür konuları da dahil etmek önemlidir. Örneğin, öğrencilere bir proje veya çalışma ödevi vererek çevresel sürdürülebilirlik veya sosyal adalet gibi konuları araştırmalarını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde ailelere de önemli görevler düşmektedir.

‘’Hem gençler hem de ebeveynler için zor olan bu süreçte ebeveynler kendi kaygılarını da kontrol edebilmelidir. Ebeveynlerin, çocuklarından yüksek performans beklemesi ve çocukları üzerinde baskı kurması tüm ailenin ruhsal ve duygusal dengesine zarar verir. Ebeveynler normal düzeyde hoşgörüye sahip, güven verici ve demokratik bir tutum sergilerse çocuklar öz güvenlerini kaybetmez.’’