ÇETİN DEMİR/ŞEHRİVAN HABER

Son yıllarda hem akademik anlamda hem de kentle işbirliği noktasında çok önemli bir çıkış yakalayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bir önemli başarıya daha imza attı. Son birkaç yıl içinde akademik değerlendirmelerde sıra atlamayı başaran üniversite son olarak YÖK tarafından akredite edilen 30 üniversite arasında yer aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada elde edilen başarı ile ilgili değerlendirme kamuoyu ile paylaşılırken, o açıklamada akreditasyon sürecin dair bilgiler de verildi. Açıklamada, “Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen kurul toplantısı kararı sonucunda 30 üniversite ile birlikte 2022 Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2 (iki) yıllık süreyle akredite edildi.” denildi.

Bu balıkları sadece martılar avlayabiliyor Bu balıkları sadece martılar avlayabiliyor

KURUMSAL AKREDİTASYON ÜNİVERSİTELER İÇİN ÖNEMLİ

Kurumsal Akreditasyona sahip bir üniversitenin diğer üniversitelere göre öne çıkan yönlerine ilişkin YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon belgesi almış bir yükseköğretim kurumu, temel faaliyet alanlarında kamuoyuna vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için ilgili mekanizmaları oluşturuyor. Üniversiteler, bunların önemli bir bölümünü iyi biçimde çalıştırıyor, izliyor ve iyileştiriyor. Tüm iç ve dış paydaşlarının katılımı önemseniyor. Öğrenci geri bildirimleri özellikle dikkate alınıyor ve karar alma süreçlerine yansıtılıyor. Öğretim programları bilgi çağının gerekleri, değişen öğrenci özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncelleniyor. Öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterliklerinin sürekli biçimde geliştirilmesi için çalışılıyor. Kurumun araştırma yetkinlikleri geliştiriliyor ve toplumsal katkı faaliyetleri sistematik biçimde ele alınıyor.” açıklamalarında bulundu. 

ŞEVLİ: AKREDİTASYON SÜRECİ ÖNEMLİ BİR DEĞERLENDİRME YÖNTEMİDİR

Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli konu ile ilgili düşüncelerini “Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. Geçtiğimiz yıl üniversitemiz YÖKAK tarafından KAP’a dâhil edilmiştir. YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımı üniversitemizin farklı birimleri ile görüşmeler yapmış ve üniversitemize saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretleri neticesinde değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanmış ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında iki yıllık süreyle akreditasyon almaya hak kazanmıştır.”

“BU BAŞARI ÜNİVERSİTENİN KONUMUNU DAHA DA İYİLEŞTİRECEK”

“Üniversitelerin kalitesini belirlemede önemli bir ölçüt olarak nitelendirilen Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından aldığımız akreditasyon ile Üniversitemiz büyük bir başarıya daha imza atmıştır. Bu başarının Üniversitemize hayırlı olmasını diliyor; süreç boyunca emek veren tüm hocalarımıza, akademik ve idari birimlerimize, bilhassa Üniversitemizin Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü ile dış paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” cümleleriyle ifade etti.
Rektör Şevli, kalite sürecinin akademik, idari, öğrenci, iç ve dış paydaşlar olmak üzere birçok kanadı olduğunu belirterek; “Bu süreç ancak birlikte yürütülen titiz, hassas ve fedakârca çalışma sonucu başarıya ulaşabilir. Hep birlikte elde ettiğimiz bu başarı ile Üniversitemizin, ülke ve dünya çapındaki konumunu her geçen gün daha da iyileştireceğine olan inancım tamdır.” sözlerini kaydetti.

KURUMSAL AKREDİTASYON NEDİR?

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesinin; liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı gibi faaliyet alanları değerlendirilmektedir.

Öte yandan YÖKAK tarafından akredite edilen üniversiteler arasında; Abdullah Gül, Altınbaş, Bahçeşehir, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Bursa Uludağ, Çağ, Çukurova, Doğuş, Fırat, Gazi, Hacettepe, Harran, İstanbul Arel, İstanbul Beykent, İstanbul Okan, İstanbul Sabahattin Zaim, İzmir Ekonomi, İzmir Yüksek Teknoloji, Kadir Has, Manisa Celal Bayar, Orta Doğu Teknik, Özyeğin, Sabancı, Süleyman Demirel, Tekirdağ Namık Kemal, Trakya, Uşak, Van Yüzüncü Yıl ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yer alıyor.