13
Eyl 2021
AŞIRI ANALİZ (OVERTHINKING)

Aşırı düşünmek günümüzün en büyük sorunlarından biri. Bu yazıyı okurken, ‘'Acaba ben de aşırı düşünen biri miyim?'' diye aklınıza bir soru gelebilir. Bu özelliklere sahip miyiz hep beraber bakalım. Aşırı düşünen...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2021
KIRILMA NOKTASI

Kırılma noktası, bir olayın ve onun akabinde gelişmenin ulaştığı en duyarlı an ve durum olarak tanımlanır. Bu iki kelime kulağa olumsuz çağrışmalar yapabilir fakat insan hayatındaki kırılma noktaları çok önemlidir. Anne, baba olunan...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2021
Ve 8 Mart

Kadınlar için ayrılan özel bir gün. Toplum tarafından çok önemseniyor, güzel sözler yazılıp çiziliyor. Keşke hayatımıza da bu sözleri yansıtabilsek. Gün geçmiyor ki bir kadına yönelik şiddet haberi daha duymayalım. Maalesef çoğu...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2021
MOBBING (BEZDİRİ)

Latince kökenli ‘'mobbing'' sözcüğü psikolojide taciz olarak bilinir. İşyerlerinde veya özel hayatlarda maruz kalınan durumdur. Sözlük anlamı bezdiridir. Aşağılama, alay, damgalama, ötekileştirme, dışlama, izolasyon gibi...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2020
Sosyal Medya ile Altın Çağını Yaşayan ‘’NARSİSİZM’’

Her zaman gündemde olan ‘'narsisizm'' konusu psikolojide popüler yerini koruyor. Narsisizm, bir kişilik bozukluğudur. Kelime anlamı özseverliktir. Sosyal medyanın aktif kullanımı ile altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Sigmund...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2020
‘’Johari Penceresi’’ nedir? Benliğimize bir de bu pencereden bakalım

Johari Penceresi, kendimizle ilgili farkındalık sağlayan ve insan etkileşimini tanımlama konusunda en ilgi çekici modeldir. Kişisel farkındalığı 4 g ruba ayırır. Bunlar: Açık Alan, Kör Alan, Gizli Alan, Bilinmeyen Alandır. Bireyin kendini...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2020
Z Kuşağı Meselesi

Her kuşak bir önceki kuşağı yozlaşmış ve geri kafalı olarak niteler. Önemli iki kuşak ile başlamak istiyorum yazıma. 75 yaş ve üstü kişiler, bu kuşağa ‘'sessiz kuşak'' deniliyor. Bu kuşaktakiler hem maziyi hem ananeleri...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2020
Çocukluk döneminde oluşan fobiler: Korkular

Korku, tehlike anında duyulan endişe, kaygı ve tasa halini içeren bir süreçtir. Kişinin kendisini tehlikelerden korumaya yarayan doğal tepkileridir. Bu tepkileri çocuklarımızda gözlemlediğimizde bunu fobi olarak adlandırmamız için verilen...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2020
İlk Eğitim Kurumu: Evimiz

Her çocuğun gelişimi birbirinden farklıdır. Gelişim özelliklerini değerlendirirken bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bireysel farklılıklar değişkenlik gösterebilir. Buradaki kritik nokta ilgi alanları, yetenekleri, hangi...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2020
Kendi Benliğimize Söz Geçirme (Otokontrol)

Her geçen gün yaşanılan olaylar karşısında gösterilen abartılı tepkiler ve şiddetin arttığı günlerde, hayvanlara, insanlara, doğaya karşı yaralanma ve ölümle sonuçlanan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu haberler çoğaldıkça her gün...

MAKALEYİ OKU
18
Tem 2020
Çocuklarda Eş Duyum: EMPATİ

İçinde bulunduğumuz çağın bizleri getirdiği nokta eş duyum(empati)'den yavaş yavaş uzaklaşmış, geçen zaman içinde daha önyargılı bencil, anlayışsız bireyler haline dönüşmemiz. Bu sebepten ötürü, empatinin anlamı hayatımızda...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2020
Çağımızın istismarı: Çocuk işciliği            

Ülkemizde çocuk işçiliği sorunu Suriye savaşının da yarattığı buhranla daha fazla gün yüzüne çıkmıştır. Savaştan kaçıp ülkemize göç eden Suriyeli mültecilerle daha da artmıştır. Birçoğunun kayıt dışı çalıştırılması...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2020
Farklılıklara saygı duyup hayatımıza dahil etmek (Çeşitlilik)                

Farklılıklara saygı duyup kabullenmek, çocuklarımıza da kazandırıp birlikte yaşamayı öğretmek, öğrenmelerini sağlamak ve bu konudaki öğrenme potansiyellerini açmamız gerekmektedir. Gerek ailelerin gerek eğitimcilerin üstünde durması...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2020
ÇOCUKLARDA DUYGUSAL GELİŞİME BÜTÜNSEL BAKMAK

Çocukların duygusal alanda kişiliğinin oluşmaya başladığı dönemde, sosyal alanda da geçeceği basamaklar önemlidir bir bütündür. 0-6 yaş ve özellikle 0-3 yaş somut öğrenme dönemleridir. Kişiliğin oluşmaya başladığı bu dönemde,...

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2020
Çocuklarda Duygu Durum Değişikliği

Duygu durum bozuklukları, çocuklarla yetişkinlerde benzer özellikler gösterir fakat çocuklar, kendilerini yetişkinlere göre sözel değil de davranışsal olarak ifade eder. Çocuklarda bu durum arkadaşları ile iletişimde kopukluk, aşırı duygusallık,...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2020
Pandemi Süreci ve Çocuklarımız

2019 yılında Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı ve bizi yeni ,izole bir hayata mahkûm etti. Tabii herkesin psikolojik olarak etkilendiği bu salgında en az bizim kadar çocuklar da etkilendi....

MAKALEYİ OKU