Van bu hafta da kültür ve sanat adına çok önemli etkinliklerle renklendi diyebiliriz. Tarihe kaydetmek adına bu gelişmeleri yazmakta fayda var.

Van Kültür ve Âşıklar Evi’nin Açılışı

Bunlardan en önemlisi kanaatimce Van Kültür ve Sanat Evi’nin yeniden faaliyete geçmesiydi. Daha önce Van’ın önemli değerlerinden Âşık Çağlarî tarafından işletilen Âşıklar Evi maalesef maddî imkânsızlıklardan dolayı 2010’da kapanmak zorunda kalmıştı. Ancak yeni âşıklar evinin açılmasında da Mehmet Ağabey öncü oldu diyebilirim. Sefer Yuka’nın bir kıraathane açtığını ve burada buluşmayı öneren Mehmet Ağabeyi dinleyerek yola koyulduk. Van Yazar ve Şairler Derneği’nin yönetim kurulu üyeleriyle burada buluştuk. İstişareler neticesinde bir âşıklar evi açılabileceği müjdesini aldık. 23 Aralık 2022, Cuma günü de Van Kültür ve Âşıklar Evi’nin açılışını yapmak nasip oldu. Şimdi bize düşen bu güzel mekânın sorumluluğunu üstlenen Sefer Ağabeye destek olmaktır. Van’da kültür, sanat ve edebiyat ehli insanları burada görmek, âşıklar evinin yaşaması ve devamlılığı açısından oldukça değerlidir.

Dile Kolay 29 Yıl: Van Türk Musiki Derneği

Şark toplumlarında disiplin ve devamlılık hususlarında bazı zaafların olduğu bir gerçek. Günümüzde zaman kullanımında da sıkıntılar yaşanmaktadır. Maalesef bir işe başladığımızda bir kitap okuduğumuzda bir resim çizdiğimizde, sürekliliği ve disiplini yaratmada zorlanıyoruz. Bu nedenle Şarkta bu konuda zaaf göstermeyenlerin çok başarılı olduklarını ve dünya nezdinde büyük bir itibar kazandıklarını söyleyebiliriz. Hatta bu süreklilik topluluk şeklinde olduğunda zaaf daha da artıyor. Bireysel başlarılar topluluğun katı taassubu altında eriyip gidiyor. Bu açıdan ben zamanda ve disiplinde başarı göstermiş, istikrarlı toplulukları her zaman takdir etmişimdir. Bunlardan biri de Van Türk Musıkî Derneği… Dile kolay tam 29 yıldır, büyük bir disiplin ve istikrar örneği sergileyerek hizmetlerine devam eden bir sivil toplum kuruluşu… 25 Aralık 2022’de, 19.30’da sundukları muhteşem konserle bu disiplin ve istikrarın gelecekte de devam edeceğinin müjdesini verdiler. Ne diyelim saygı duymak gerekir. Dernek başkanı ve solist Zerrin Akköprü Eskitaşçıoğlu ve Şef Ferhat Kılınçarslan başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutlamak lve bu aydınlık geleceğe destek olmak lazım.

Sanat ve Kültür Hareketliliği

Edebiyat Mahfili’nin üretken gençleri bu hafta yazar, sanatçı Umay Umay’ı davet etti. İl Halk Kütüphanesi’nde Kitap Tahlil Gurubu’nun Ayfet Tunç’tan Suzan Defter’i gündeme alması da kültür ve sanat adına önemliydi. Aylık gerçekleşen tahlillerin devamlılığı, artması ve gençlerin bu gruplarda yer alması da en büyük arzumuz. Artması diyorum çünkü Amerika’da kaldığım sürede Utah Eyaletinin başkenti Salt Lake’de sadece ev hanımlarının kurduğu otuzdan fazla kitap tahlil gurubuyla karşılaşınca gerçekten çok etkilenmiştim. Nüfusu sadece 220 bin olan bu kentteki sinerji neden Van’da da artmasın?

Kısa bir süre önce kurulan Van Yazar ve Şairler Derneği ise yine birçok farklı etkinliğe imza attı. Bostaniçi Aile Merkezi’nde Doç. Dr. Zöhre Kaya konferans verdi. Şehrivan TV’de Sevgi Boztoğan’ın sunumuyla Yaşad Edebiyat Yolculuğu Yazar Erdal Şahin’le; Tutku FM’de Hamide Donmuş’un sunumuyla Yaşad Kültür ve Sanat Sohbetleri Sosyolog / Yazar Elif Yüksek’le start aldı. Yaşad’ın kısa süre içinde TRT Erzurum Radyosu’na konu olması da oldukça önemliydi. Bölge Tiyatrosu’nda ilk kez bir şiir programı biletli olarak kapılarını seyircilere açtı. Beş Şair Bir Şehir şiir programı buna rağmen güzel bir teveccühe mazhar oldu. Bu faaliyetler bizzat katıldığım ve gördüklerim. Ama bunlar bile güzel bir zenginlikti.