Van Gölü Kuş Cenneti | Dr. Erdoğan Özel | Köşe Yazıları...

Van Gölü Havzası, zengin kültürel yapısı, binlerce yıllık tarihi ve eşsiz doğal yaşamı ile biz etrafında yaşayan bir milyona aşkın insana hayat vermesi yanında, bu zengin ve farklı çeşitliliği ile de Dünyaca önemli bir merkez olabilecek potansiyeliyle bizlere Allah tarafından lütuf edilmiş çok özel bir bölgedir.

Etrafında yaşadığımız Van Gölü, o kadar çok özelliği barındırıyor ki hakkında ansiklopedilerce kitap yazılacağından, konuyu daraltıp ve aciliyeti olan durumlarından birini siz kıymetli okuyucularımızla paylaşmak istiyorum.

Van Gölü Havzası, doğal yaşamı ve büyük ölçekli sulak alanları ile Ülkemizdeki 465 kuş türünün yaklaşık 235 türüne ev sahipliliği ile ‘Kuş Cenneti’dir.

“Van Gölü Kuş Cenneti” diyebiliriz.

Diğer birçok özellikleri ve güzellikleri yanında Kuş Cenneti olması ayrıca bölgemizi, gelecek namına diğer birçok yerden avantajlı kılmaktadır. Dünyanın gidişatı, insan nüfusunun artışı ile sanayileşme ve bununla birlikte doğanın tahribatı vb. nedenlerle yakın gelecekte doğal özelliklerini koruyan alanlar çok daha kıymetli olacaktır.

Van Gölü Havzası, tam da bu noktada çok kıymetli bir bölge olacaktır (tabi doğal olarak koruyabilirsek).

Van Gölü çevresinde yaşayan Van Gölü sevdalısı biri olarak, Van Gölü ve çevresinin doğal kalması, korunması ve geleceğe taşınması yollarını bizzat deneyimleyerek, araştırarak, dünyayı okuyarak öğrenmeye ve bu öğrendiklerimi siz kıymetli okuyucularımıza aktarmaya çalışıyorum.

Bu çalışmalardan biri de, Ankara’da (8-11 Mayıs 2023) tarihleri arasında dört gün süren, Van Gölü Havzası’nda da bulunan ve nesli tehlike altındaki kuş türleri için eylem planı hazırlanması ‘Çoklu Eylem Planı Çalıştayı’nda tecrübe edindik.

Nesli tehlike altındaki kuş türlerinin korunması, neslini devam ettirmesi ve diğer türlerin de benzer sorunlar yaşamaması için yapılacak çalışmalar uzmanlarca etraflıca tartışıldı ve çalışıldı.

Neler konuşuldu?

Sorunlar ve çözümler…

Sorunları özetlersek;

Üreme alanlarında tarım, ot biçilmesi, rekreasyon faaliyetleri, sportif faaliyetler, sulak alanlara yakın piknik alanları, fotoğrafçılık, avcılık, balıkçılık, saz yangınları, üreme yerlerine ve sulak alanlarda büyük- küçükbaş hayvancılık, suyun kirlenmesi, sulak alandaki suyun azalması, sokak hayvanları, bazı balık türleri, su maymunu, yırtıcı ve avcı kuşlar, insan popülasyonunun artışı, iklim değişikliği, kuraklık vb. bir çok sorun…

Van Gölü Havzasındaki kuş türleri ve hedeflenen 5 kuş türü için de oldukça fazla sorunların olduğunu görmekteyiz.

Çözümler;

Bu sorunların çözümü, tüm taraflarca bölgede yaşayan halkın desteğiyle mümkün olacağı özellikle gündeme getirildi. Dört gün boyunca çalışma grupları ile sorunlar ve sorunların çözümü için bir yol haritası belirlenmesi için hummalı bir çalışma yürüttük. Van Gölü Havzasındaki tecrübelerimizi aktarmanın yanında birçok yeni bilgiler de edindik. Çalıştay sonucunda bir eylem planı taslağı oluşturuldu. Bu taslak, ilgili kurumlara gönderilecek ve eksikler tamamlandıktan sonra uygulamayla nesli tehlikedeki kuş türlerinin kurtarılması amaçlanmaktadır.

Ülkemizde ve Van Gölü Havzasındaki nesli tehlike altındaki kuş türleri için ‘Çoklu Eylem Planı Çalıştayı’ oldukça kıymetli ve bir o kadar da önemlidir.

Bizlere (Van Gölü Havzası’nda yaşayanlar) düşen tek şey var; bölgemizin ve doğamızın ne kadar özel olduğunun farkında olmak ve çocuklarımızın emaneti olan bu mirasa sahip çıkmaktır.

Eylem Planı uygulanmaya başlanınca siz kıymetli okuyucularımızı bilgilendirip desteklerinizi isteyeceğiz.

Van Gölü çevresi, tarihi, kültürü, doğası, kuş türleri, çiçek, kelebek, balık türleri vb. kısaca tümü bir bütündür. Doğal döngüdeki bu bütünün bir tarafının aksaması demek diğer özelliklerini de etkileyerek sonunu getirir.

Son olarak şunu ifade edelim; Başka Van Gölü YOK!!!

Çalıştayı düzenleyen herkesin emeğine, yüreğine sağlık, nazik davetleri için Doğa Araştırmaları Derneğine teşekkür ederiz.